EU-kommissionen är oroad över Europas skepsis mot molnet. Enligt kommissionen har läget förvärrats sedan Prism och andra övervakningsprogram avslöjades. För att få Europa på spåret gäller det att skapa den säkraste molnmarknaden i världen.

I spåren av avslöjandena har röster höjts för att skapa lokala och regionala moln. Men i ett pm avvisar nu EU-kommissionen det och skriver att det inte handlar om att låsa in molnet i ett europeiskt fort. En fragmenterad marknad skulle vara ett bakslag för den digitala inre marknaden och det skulle inte leda till skalfördelar och lägre kostnader på samma sätt som en större marknad.

Enligt kommissionen öppnar nuläget nya möjligheter för de europeiska molnleverantörerna.

För att komma vidare bör Europa bygga vidare på dataskydd, säkerhet, interoperabilitet och transparens.

När EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding var i Stockholm på tisdagen betonade hon vikten av hårdare sanktionsmöjligheter när det gäller företag som behandlar personuppgifter felaktigt. Hon vill därför ge de nationella dataskyddsmyndigheterna mer makt och möjlighet att kräva böter på upp till två procent av ett företags globala omsättning.

– Det är för att ge dem tänder och se till att lagarna efterlevs i verkligheten, säger hon.

I spåren av Edward Snowdens avslöjanden hoppas Viviane Reding också på ett bättre samarbete med USA kring hur personuppgifter hanteras i framtiden.

– Jag tror att även amerikanerna har vaknat upp. Tidigare tyckte de inte att skydd av personuppgifter var så viktigt, säger hon.

Även transparens är en viktig del i att återfå tilliten. Det handlar om sådant som att tydligt redovisa tjänsternas upptider och vad som händer om den går ner, vem som får tillgång till datan måste synas och användarna måste informeras om inlåsningsrisker och potentiella säkerhetsläckor. Dessutom måste det bli tydligt när staten har rätt att gå in och få tillgång till data och vilka sådana förfrågningar som gjorts, anser kommissionen.