Leap Motion och Kinect har fått människor att uppmärksamma gester som ett sätt att kontrollera datorer. Med svenska Tobii blir ögonen kontrollen. Talstyrning finns redan i mångas fickor i form av Apples Siri och Googles röstsökning.

– De flesta av de här projekten bygger på mycket teknisk forskning, men även på kulturella ideal och idéer från exempelvis science fiction. De är inte alltid baserade på vad som faktiskt fungerar i vardagliga situationer. I stället har de visat sig ha stor nytta främst för personer med funktionshinder, säger Ylva Fernaeus, docent i interaktionsdesign på KTH.

– Många applikationer har visat sig häftiga den första gången, som att skaka mobilen för att byta låt, men wow-effekten håller sällan i sig.

Spel och hjälpmedel till personer med fysiska handikapp är två områden där gränssnitten hittat sin plats.

Att det har använts flitigt i spel är ingen slump, tror Anders Jacobsson, lead designer på Screen Interaction.

– Spelande handlar mycket om att leka och testa saker, säger han.

För specialfunktioner tror både han och Ylva Fernaeus att det finns ett utrymme: bilföraren som söker färdväg genom att prata med Siri och får fram en karta eller möjligheten att genom några gester på avstånd byta låt som spelas.

Därifrån till att allmänheten går över till att gestikulera, stirra sig fram på skärmen eller prata med mobilen på tunnelbanan är det troligtvis en bit till. Skälen är dels fysiska:

– Det är jobbigt att hålla blicken fast på en skärm. Det krävs ytterligare någon faktor som bekräftar att jag faktiskt vill klicka någonstans, säger Anders Jacobsson.

Skälen är också sociala. Talstyrning till exempel fungerar bäst i sammanhang där man är ensam.

– Vad vi skriver på våra telefoner är ofta inget som är meningsfullt att dela med alla runtomkring, säger Ylva Fernaeus.

Avgörande blir att hitta ett sätt att få in de nya gränssnitten i produkter och tjänster på ett sätt som är naturligt för en användare. Och framför allt, att nyttan överstiger besväret.

– Om något blir sämre på kuppen med ett nytt gränssnitt tar det sig inte. För företagen gäller att om någon kan erbjuda en bättre tjänst eller produkt väljer kunderna den. Då kan det gå fort, säger Anders Jacobsson.

Fakta

Vad är det? Styra datorn med till exempel blick, röst eller gester.

När händer det? Vissa finns på plats inom specialområden, men även som konsumentprodukter, till exempel Apples Siri, eller Microsofts Kinect (som rapporteras ha sålts i 24 miljoner exemplar). Om någon hittar ett sätt som lockar massorna går det fort.

Vem driver utvecklingen? Företag som försöker hitta produkter anpassade till konsumentmarknaden. Vilket inkluderar Apple, Microsoft och Google. Sport, spel och bilindustrin är branscher som spås vara extra benägna att haka på.

Effekter av trenden: Det kanske dröjer innan alla pratar med Siri i tunnelbanan. Men det är inte orimligt att vänta sig fler produkter som utnyttjar tekniker där flerårig forskning ofta finns i bakgrunden.