En som sedan länge insett vartåt utvecklingen barkar är Magnus Melander, initiativtagare till en svensk allians för företag som utvecklar tillämpningar för m2m, eller sakernas internet som det kallas. Enligt honom är vi i början av ett genombrott.

– Nu ser vi också att de stora it-bolagen börjar engagera sig. Cisco, Oracle och SAP känner att de måste vara med. Verktygen de säljer blir mer och mer anpassade för det här. Det ger tyngd åt m2m-branschen, säger han.

Det finns uppskattningar som visar på hur många apparater som kommer att vara uppkopplade om si och så många år. Magnus Melander tar det med en nypa salt.

– Det blir så abstrakt att prata om dessa miljarder enheter någon gång i framtiden. Det är bättre att kolla på hur det ser ut just nu, säger han.

– Mycket tester och pilotprojekt pågår och jag skulle säga att branschen är mogen inom ett eller två år. Då tänker jag ur ett kundperspektiv och framför allt för mellanstora och stora bolag.

Han exemplifierar med att Assa Abloy nyligen lanserat sina första uppkopplade lås och tror att det inom kort blir vedertaget att kunderna kan välja mellan sådana och ”vanliga” lösningar.

– Jag skulle säga att utvecklingen inom m2m påminner om hur internet utvecklades, bara det att det går mycket fortare.

Om man ser på enskilda marknader är det fortfarande elmätare som är störst, men där knuffas utvecklingen framåt av politiska beslut. Även fordonsindustrin ligger långt framme med sina uppkopplade bilar.

Den senaste av undersökningarna kommer från Berg Insight, som uppskattar att uppkopplingar i mobilnäten som används för trådlös m2m-kommunikation ökar med 22 procent under 2013 för att bli 164,5 miljoner till antalet. Det är dock viktigt att understryka just det, att detta enbart gäller mobilnäten, det går också att använda elnätet eller bluetooth för att ta ett par exempel.

De största regionala marknaderna är Östasien, Västeuropa och Nordamerika, som tillsammans står för 75 procent av den installerade basen. De kommande fem åren väntas den totala basen öka 24,4 procent varje år till 489,2 miljoner 2018.

Magnus Melander konstaterar att Sverige ligger långt fram i utvecklingen, kanske först. Hans egen allians har vuxit stadigt sedan starten. Nu är de redo att plocka in två m2m-leverantörer till, vilket innebär att de är uppe i 16 bolag.

– Sverige är ett tekniskt sofistikerat land, det gäller också det här området. Men jag tror att m2m lämpar sig särskilt väl för Sverige. Leveranserna består av effektivitet, hållbarhet och säkerhet, och det har traditionellt varit paradgrenar för oss.


Vill du läsa alla Computer Swedens trendspaningar inför 2014? Ladda ner hela specialutgåvan här.