Utrikesminister Carl Bildt är i Sydkoreas huvudstad Seoul, där han pratat på konferensen Seoul Conference on Cyber Space. Framför allt om en önskan att se nya samarbeten för normer och styrning av ett internet där frågor som nätfrihet, säkerhet och även krigföring har börjat ta större plats. På torsdagsförmiddagen mötte han medierna - på en Google Hangout.

Computer Sweden frågade utrikesministen om hur svenska företag och myndigheter ska förhålla sig till amerikanska företags tjänster, sett till den senaste tidens avslöjanden om amerikanska säkerhetstjänsten NSAs massinhämtning av information. Det viktiga är att alla gör sitt för att skydda sig och sin viktiga information, anser han.

– Det handlar om vem man skyddar sig mot. Det finns alltid de som väldigt aggressivt söker information. Då finns det tekniker för att göra det nästan oavsett var informationen finns. Jag utgår från att företag skyddar informationen, alldeles oavsett den informationen finns, säger Carl Bildt.

Han kallar också en del av de senaste veckornas avslöjanden, inte minst Washington Posts senaste uppgifter att kontaktlistor samlas in i hög utsträckning, för ”överdrivet”.

– Mycket av det här som man läser är rätt överdrivet. De skannar och letar efter vissa grejer. Den svenska erfarenheten är att det vi har är målinriktat. Det är både juridiskt och med en nämnd som avgör vad vi letar efter. Vi lämnar inte ut sådant, och vi letar inte heller efter det vad jag vet, säger Carl Bildt.

Bör svenska företag och myndigheter använda amerikanska tjänster?
– Jag ser inget hinder till det. Vi vet att vi är utsatta för en intensiv underrättelseverksamhet, och det handlar inte främst om USA. Företag inom särskilt känsliga sektorer vet jag har lagt ner stora resurser på att skydda sin sekreta information. Bara man vidtar sådana åtgärder kan man ta det lite lättare.

Finns det säkra skyddsmekanismer?
– Ja, det tror jag. Men man måste gradera det kraftigt. I Sverige har vi två klassificeringar. Hemlig, och av synnerligen betydelse för rikets säkerhet. Det som klassas med högsta graden måste behandlas speciellt, det andra behandlas efter olika nivåer. Men det finns olika kompetensgrader, som vi måste skydda oss mot. De allra mest kompetenta måste vi skydda oss mycket hårt mot, men bara viss information, de är inte intresserade av annat.

Fakta

"Jag tror inte att det kommer att handla om något enskilt organ som kommer att få ansvaret. Och jag tror verkligen inte att det kommer att handla om någon enskild stat."
– Carl Bildt om hur internet ska styras i framtiden.