– Om du handhar din mobiltelefon så att det påverkar din körning och du blir farlig i trafiken, då kommer du att få böta, säger Niklas Gillström, pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Han kan dock inte uppge vilka konkreta skillnader den nya regeländringen innebär jämfört med dagens bestämmelser. Inte heller kan han säga om den nu beslutade bestämmelsen sätter nya gränser för sms:ande, twittrande eller användning av mobilkameran samtidigt som man kör bil.

De exakta gränsdragningen är upp till domstolarna att besluta om, säger Niklas Gillström.

Regeringsbeslutet innebär en ändring i trafikförordningen. Ändringen ska träda i kraft den 1 december i år. I den nya bestämmelsen sägs att man bara får använda mobilen när man kör "om det inte inverkar menligt på körningen".

Men man kan väl redan i dag bli dömd för vårdslöshet i trafik om man använder mobilen på ett trafikfarligt sätt samtidigt som man kör?

– Vi vill ju förtydliga regelverket, så att man vet vad man får göra och vad man inte får göra, säger Niklas Gillström.

Ett klargörande som än så länge inte ens har nått fram till lagstiftaren själv, vad det verkar.