Jämfört med den gamla standarden för Ethernet blir det turbofart om några år. Maxhastigheten höjs från 100 Gbit/s till 400 Gbit/s.

– Den högre hastigheten innebär att det blir enklare att bygga komplexa nät. Man kan sänka kostnaden per bit och öka kapaciteten för varje länk, säger Erland Almström, chef för bredband och tv-nät på Telenor.

Standarden innebär också att operatörerna kan lansera nya typer av tjänster till kunderna.

– Vi kan förhoppningsvis erbjuda mer kapacitetskrävande tjänster och ansluta fler enheter, säger Erland Almström.

Ett exempel skulle kunna vara video med högre upplösning än i dag, ett annat okomprimerad musik.

Operatörerna drar mest nytta av den nya nätstandarden, i kommunikationen med andra operatörer och mellan centrala komponenter i datacenter, som routrar och växlar. Hastighetsökningen är också intressant för molnföretag, leverantörer av populära webbtjänster och stora företag med avancerade egna nät.

Nu återstår först att se när 802.3bs blir standard. Risken finns att processen blir krångligare än för tidigare Ethernetstandarder, eftersom fler typer av intressenter än tidigare är inblandade i standardiseringsarbetet. Förutom operatörer märks även webbföretag som Facebook och leverantörer av molntjänster.

När standarden väl är fastställd tar det med all sannolikhet tid innan den kommer till användning. 802.3ba (100 Gbit/s) som godkändes 2010 har ännu inte slagit igenom på bred front. Dessutom är det svårt att veta hur prestandaökningen från 100 till 400 Gbit/s upplevs om fyra år.

– 100 Gbit/s är fortfarande dyrt, men börjar nu växa i volym. 40 Gbit/s var ett för litet steg från 10 Gbit/s och frågan är om 400 Gbit/s kommer gå samma öde till möte, säger Erland Almström.

Fakta

  • Arbetet inom standardorganisationen IEEE med att fastställa Ethernetstandarden 802.3bs inleddes i april och pågår för fullt. Att döma av tiden det tog att fastställa den existerande standarden 802.3ba kan man förvänta sig att 802.3bs är helt klar under 2017.
  • Den stora skillnaden mellan standarderna är att den nya tillåter överföring med upp till 400 Gbit/s, medan maxhastigheten för den gamla är 100 Gbit/s.
  • Standarder för Ethernet fastställs av branschorganisationen IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers.