Först ut bland kommunerna som ansluter sig till tjänsten för digital myndighetspost är Trollhättan. Västerås och Karlshamn väntas följa efter i början av nästa år. Enligt Skatteverket, som driver den statliga digitala brevlådan, står flera kommuner på kö för att ansluta sig till systemet.

Håkan Johansson, projektledare för den elektroniska brevlådan på Skatteverket, tror att kommunernas intåg kan få fart på tjänsten som fram till i dag bara kan leverera brev från ett fåtal statliga myndigheter.

– De flesta vanliga människor mitt i livet får mer post från kommunen än från statliga myndigheter, säger han.

I uppdraget som Skatteverket fått från regeringen ligger att privata brevlådeaktörer ska kunna ansluta sina digitala brevlådor, för att dessas användare ska kunna ta emot digital post från både myndigheter och privata företag. Men trots uppdraget går inte det i dag.

– Rent tekniskt fungerar det. Det vi har kvar att göra är att sätta upp ett regelverk med avtal kring säkerheten, säger Håkan Johansson, som hoppas att ett sådant avtal ska finnas på plats under november.

Stefan Krook är vd på Kivra, ett av de privata bolag som erbjuder en digital brevlåda. Han är givetvis är intresserad av att ansluta sig till systemet för digital myndighetspost. Han är inte orolig för hur säkerheten ska lösas rent tekniskt, men är skeptisk till affärsmodellen och hur de slagningar som görs mot systemet för e-legitimation vid inloggning i brevlådan ska lösas.

– Någon måste ta notan för e-legitimationen. Det är den största stötestenen, säger han.

En identifiering med e-legitimation kostar runt 20 öre, lite beroende på vilka volymer kunden har. Håkan Johansson på Skatteverket ser heller inte att den kostnaden kommer att ändras på kort sikt.

Stefan Krook på Kivra ställer sig också frågande till finasieringen av Skatteverkets egen brevlåda i förhållande till de privata aktörerna.

– Har man satt hela den här infrastrukturen på plats att privata aktörer ska kunna vara med så behöver vi privata aktörer få samma chans till kostnadstäckning som statens egen brevlåda, säger han.

Fakta

  • Tjänsten Mina meddelanden och min myndighetspost lanserades förra året och är en del av regeringens satsning på att förenkla och effektivisera kontakten mellan medborgare och myndigheter. I dag går det att som privatperson ta emot viss typ av post från Skatteverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen i en brevlåda som drivs av Skatteverket.
  • Tanken är att privata företag ska driva digitala brevlådor som ansluts till systemet för myndighetspost. Då ska privatpersoner kunna ta emot digital post även från företag.
  • Skatteverkets brevlåda ska drivas vidare parallellt med de privata brevlådorna för den som inte vill lägga sin myndighetspost hos ett privat företag eller om de privata alternativen skulle gå i konkurs. Skatteverkets brevlåda ska däremot inte kunna användas för att ta emot post från andra än myndigheter.