I tingsrätten dömdes Gottfrid Svartholm Warg till två års fängelse i vad som kallats Sveriges största hackarrättegång. Målet gällde intrång i stordatorer hos Logica, numera CGI, och Nordea. Hos Logica kom förövarna över stora mängder data från bland annat Skatteverket och Kronogfogden, hos Nordea lyckades de föra över pengar från bankens kunder konton. Själv hävdar Svartholm Warg att han är oskyldig och att hans datorer fjärrstyrts av någon annan vid intrången.

När fallet togs upp i Svea hovrätt friades Svartholm Warg i den delen av åtalet som gällde intrång, bedrägeri och bedrägeriförsök mot Nordea. Hovrätten menade att det inte gick att utesluta att den inblandade datorn fjärrstyrts.

Svartholm Warg dömdes dock till ett års fängelse för intrånget hos Logica. Den domen vill han nu att Högsta domstolen ska titta närmare på.

– Vi har skickat in ett yrkande om påföljd. Det betyder att han vill att HD ska titta på straffvärdet för det här, säger Gottfrid Svartholm Wargs försvarsadvokat Ola Salomonsson.

Gottfrid Svartholm Warg tycker att han ska dömas till böter för intrånget hos Logica och inte fängelse. Att han inte överklagar den fällande domen i sig betyder inte att han nu erkänner sig skyldig till anklagelserna. Enligt hans advokat Ola Salomonsson är de bevisfrågorna inget som HD kan tänkas titta på.

– Men man kan diskutera straffvärdet i hans fall, säger Ola Salomonsson.

Inte heller åklagaren Henrik Olin var nöjd med den friande delen av hovrättens dom. Trots det har åklagarsidan beslutat att inte begära prövningstillstånd i HD.

VILL DU VETA MER?
Med vår interaktiva tidslinje kan du själv utforska stormarna som rasat kring Gottfrid Svartholm Warg och de olika intrångsanklagelserna - fram till i dag. Till tidslinjen