– Domen innebär dramatiskt förbättrade förutsättningar att komma till rätta med det här problemet, säger Hans Sundström, it-upphandlingschef på Kammarkollegiet.

Den nya Kammarrättsdomen gäller en upphandling som Göteborgs stad genomförde. Upphandlingen gällde visserligen byggarbeten. Men innehållet i domen – som är sprängstoff i upphandlingskretsar – kommer att också att få en dramatisk påverkan på it-upphandlingar och framför allt problemet med enkronasanbud it-konsultupphandlingar, tror Hans Sundström

Göteborgs stad fick in flera extremt låga anbud i sin byggupphandling. Kommunens upphandlare tyckte inte att leverantörernas förklaringar till de superlåga anbuden var trovärdiga. Därför stämplade de anbuden som oseriöst låga och slängde ut dem från upphandlingen.

Leverantörerna överklagade och fick inte oväntat rätt mot kommunen i Förvaltningsrätten. Svensk rättspraxis i har lagt hela bördan på upphandlarna att bevisa att extremt låga anbud är oseriösa. I andra eu-länder är det leverantörerna som lägger de superlåga buden som måste bevisa att de är ekonomisk hållbara och inte bara pristaktik.

Men Göteborgs stad överklagade vidare – och får nu överraskande rätt i Kammarrätten. Kammarrätten slår fast att det också är upp till leverantören att bevisa extremt låga anbuden är på riktigt och inte bara fiktiva skojpriser som används för att vinna upphandlingen.

– Kammarrätten ändrar sin praxis på den här punkten och ansluter sig istället till den praxis som råder i övriga EU, säger Hans Sundström.

Han menar att domen i praktiken kraftigt försvårar för exempelvis leverantörer som lägger fiktiva enkronasbud för att vinna it-konsultupphandlingar.

– Nu när bevisbördan flyttats, blir det istället upp dessa leverantörer att visa att buden är seriösa och att man verkligen tänker leverera till de timpriser man angett, konstaterar Hans Sundström, som säger sig vara ”jättetacksam” att upphandlarna i Göteborgs stad orkade driva den viktiga frågan ända till Kammarrätten.

> Läs alla våra artiklar om upphandlingsidiotin