Det handlar om Swift-avtalet, som ger USA rätt att under särskilda omständigheter ta del av EUs transaktionsdatabas, inom det amerikanska TFTP-programmet. TFTP står för Terror Finance Tracking Program och avlöjades av amerikanska medier 2006.

I den senaste tidens avslöjanden ur Snowden-materialet har det framkommit att amerikanska NSA har swift-nätverket som uttalat mål och övervakar det i stor skala. Det har fått parlamentet att nu kräva att Swift-avtalet sägs upp.

Resultatet av dagens omröstning innebär att parlamentet skickar frågan vidare med en uppmaning till EU-kommissionen.