NTP avslutades 2012, men spår av programmet finns kvar.

– Många av de projekt som ingick i NTP lever vidare i andra sammahang, säger Erik Durhan.

Han pekar på att den soa-infastruktur som projektet byggde upp faktiskt används på vissa ställen.

Däremot medger banken att de fyra ländernas kundregister fortfarande inte är sammanförda, vilket bekräftar att det dyra master data-projektet misslyckades.

Erik Durhan förnekar att kostnaden för den första fasen av Nordea Transformation Programme uppgick till 600 miljoner euro, men vill inte uppge hur stor den skulle vara.

– Vi särredovisar ej enskilda projektkostnader, säger han.