De ansvariga för Blockholm har, med hjälp av geografiska data från Stockholms stad, byggt upp samma miljö men inne i Minecraft. Alla tomter finns kvar, men byggnaderna som står på dem är borta. Med andra ord har tomter där till exempel slottet, Stadshuset, Globen eller Stockholms stadion i dag står rensats. Nu är det i stället upp till Minecraftspelare att bygga upp staden på nytt. Totalt kommer det att finnas 100 000 tomter att bygga på.

– Det här är en idé som jag och min kollega Mats Karlsson fick när vi spelade Minecraft med våra barn. Överlappning mellan dataspelsvärlden och arkitekturvärlden blev så tydlig. De bygger hus med digitala verktyg och arkitekterna sitter också i digitala verktyg och bygger hus, säger Markus Bohm, projektledare för Blockholm på Arkitektur- och designcentrum, tidigare Arkitekturmuseet.

Tanken är att vem som helst som spelar Minecraft ska kunna delta (men en begränsning finns i att versioner av spelet för mobiler eller plattor inte fungerar). Den som vill delta går till projektets sajt, där adressen till Minecraftservern finns. Den som väljer att delta får sedan en slumpivs utvald tomt att bygga på. Den första stadsdel som öppnas upp är Gamla Stan, vilket innebär att någon alltså kommer få möjligheten att bygga på den tomt där slottet i dag står. Och det är inte säkert att det blir ett slott som till slut står där när projektet är klart.

– Nej, absolut inte. Det är en omförhandling av staden och vi är intresserade av att engagera olika aktörer i staden. Den amerikanska ambassaden kan bygga om den ryska och tvärtom. De värden som finns i staden finns kvar, det är ändå känsligt att bygga om slottet och det finns även andra exempel. Det är intressant att se vilka diskussioner som uppstår, säger Markus Bohm.

Efter Gamla Stan, som troligtvis kommer att få stå öppet lite längre än de andra stadsdelarna för att testa allt, kommer stadsdel efter stadsdel att öppnas upp. Det är inte bara innerstaden som ska byggas, utan kartan kommer att sträcka sig från Tensta i norr till Skärholmen i söder. I ost-västlig riktning kommer den att sträcka sig från gränsen mot Nacka och bort till kanten av Ekerö. Tanken är att projektets första del ska pågå i tre fyra månader. I januari väljs ett antal byggnader ut av en jury och kommer byggas fysiskt och visas på en utställning på Arkitektur- och designcentrum under våren.

– Där kommer vi att visa vad man gjort och diskutera saker som dataspel och medborgardialog, arkitektur och design och datorns samverkan med det fysiska. Stora delar av arkitektur och design är ritad i datorer. Men det handlar också om hur verklighet förs in i datorn, säger Markus Bohm.

Några begränsningar? Du får inte bygga för högt. Annars är det fritt fram.

Järntorget, Gamla stan