Som Computer Sweden berättade i går lades jätteprojektet Nordea Transformation Programme, NTP, ner förra året. Under de sju år som projektet varade led det av problem med styrningen.

– Framför allt affärsdelen av projektet var konsultstyrt. Vi som var anställda på Nordea upplevde det som en extrem nackdel. Vi tyckte inte att affärskonsulterna bidrog med någonting alls, säger en källa till Computer Sweden.

Den bilden bekräftas av ytterligare källor. De är rörande överens om att det var ett problem att konsulter hade en stark ställning i projektledningen. Uppfattningen är att konsulterna inte i första hand verkade för Nordeas bästa, utan i stället bevakade sina egna positioner.

– Det blev en konsultklubb i ledningen av projektet, de ville bara prata med varandra, säger en källa.

Det var framför allt affärskonsulter från PA Consulting Group som figurerade i ledningen av NTP. På it-sidan av projektet bidrog bland annat Accenture med konsulter.

– Vi upplevde det som en fördel med it-konsulterna från Accenture. De var duktiga, säger en källa.

Att konsulter från flera företag var inblandade ledde däremot till problem. Även om it-konsulterna från Accenture uppfattades som duktiga så bidrog de inte till projektets bästa på ett optimalt sätt. Det berodde inte minst på att det fanns ”vattentäta skott” mellan affärs- och it-delarna av projektet, insatserna samordnades inte på ett bra sätt.

Dessutom medförde konsulttätheten att kostnaderna sköt i höjden. Enligt uppgifter till Computer Sweden fakturerade vissa av affärskonsulterna – de från PA Consulting Group – över 4 000 kronor per timme.

Fakta

Projektet Nordea Transformation Programme startades 2005 och lades ner 2012. Syftet var att skapa en tjänsteorienterad arkitektur och en gemensam lösning för slutanvändarfunktionalitet i Norden. Av allt att döma var projektet ett enormt misslyckande.