Teleoperatörerna har i flera år haft många missnöjda kunder. Och det blir inte bättre. I en ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, är siffrorna på nästan alla områden de lägsta som uppmätts under de senaste fem åren.

– Det är inga smickrande siffror för teleoperatörerna generellt, säger Pedram Kaivanipour, projektledare på SKI.

– Så här har det sett ut i flera år och vi ser inga stora förändringar.

Han konstaterar att det också förekommer mycket klagomål mot teleoperatörerna.

– Det handlar framför allt om att kundernas förväntan inte stämmer med upplevelsen. När leverantörerna talar om bredband och säger att de har täckning på kanske 98 procent och kunderna sedan inte får 3g så blir det problematiskt.

Allt det leder till många klagomål och så många som 30 procent är olösta. De flesta handlar just om att tjänsterna inte fungerar som kunderna förväntat sig.

– Om man ska ha den teoretiska maxtäckningen som referenspunkt så är det inget som kunderna upplever och det är heller inget som kundtjänsten kan lösa. Det handlar i stället om att ta större ansvar för sin information, säger Pedram Kaivanipour.

Missnöjet leder också till att kundernas lojalitet minskar. Mer än var tionde privatkund planerar att byta leverantör. Värst ser det ut för Bredbandsbolaget där var femte privatperson som har fast bredband planerar gå till en konkurrent. På företagssidan är det Tre som har störst problem – var fjärde företagskund inom mobilt bredband planerar att byta till en konkurrent.

Fakta

  • Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om hur kunder upplever leverantörer, produkter eller tjänster i flera olika avseenden.
  • Ju högre betyg desto bättre omdöme. Generellt har branscher och företag som ligger under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.
  • Privatkundernas nöjdhet med bredband ligger på 66 totalt för branschen. För mobilt bredband ligger den på 63,8.
  • Företagskundernas nöjdhet med bredband ligger på 67,2 totalt för branschen. För mobilt bredband ligger den på 64,9.