Prövningstillstånd ges om det är viktigt för rättstillämpningen i Sverige, eller om det finns synnerliga skäl för en prövning. Högsta domstolen meddelar nu i ett beslut att man har gått igenom materialet och funnit att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

I tingsrätten dömdes Gottfrid Svartholm Warg till två års fängelse i vad som kallats Sveriges största hackarrättegång. Målet gällde intrång i stordatorer hos Logica, numera CGI, och Nordea. Hos Logica kom förövarna över stora mängder data från bland annat Skatteverket och Kronogfogden, hos Nordea lyckades de föra över pengar från bankens kunder konton. Själv hävdar Svartholm Warg att han är oskyldig och att hans datorer fjärrstyrts av någon annan vid intrången.

När fallet togs upp i Svea hovrätt friades Svartholm Warg i den delen av åtalet som gällde intrång, bedrägeri och bedrägeriförsök mot Nordea. Hovrätten menade att det inte gick att utesluta att den inblandade datorn fjärrstyrts.

Svartholm Warg dömdes dock till ett års fängelse för intrånget hos Logica, ett straff som han ville få prövat i Högsta domstolen. Så blir det nu inte.