Det är Interactive Intelligence som undersökt hur konsumenterna ser på företags kundbemötande. Resultaten visar att svenskarna är mer villiga att dela med sig av negativa upplevelser i sociala medier. 6 av 10 gör det, medan bara hälften delar med sig av positiva upplevelser.

Däremot berättar svenskarna gärna om positiva upplevelser för närstående.

Den vanligaste platsen att gnälla av sig är på den egna Facebooksidan, det gör 70 procent, medan 40 procent tar klagomålen till företagens Facebooksida.