Det var en man i Lund som överklagat sin tv-avgift till förvaltningsrätten, som dock gav avslag den 24 juni. Mannen överklagade till kammarrätten - men detta alltså förgäves. I dag meddelades domen.

Mannen hävdar att det enligt lagens definition av tv-mottagare inte räcker med att utrustningen kan ta emot tv-program, utan att den också måste vara avsedd att göra det, att det ska vara dess huvudsakliga funktion. Något som inte är fallet med hans dator. Han menar också att Radiotjänst inte genom en teknisk bedömning gjort det allmänt accepterat att betrakta en dator som en tv-mottagare.

Radiotjänst pekar å sin sida på att lagtextens definition säger att utrustningen också kan användas för andra ändamål. Man hänvisar bland annat till att kulturministern sagt att lagstiftningen ska vara teknikneutral och att det även om det inte när lagen stiftades fanns tv-sändningar via internet så skulle den tekniska utvecklingen på sikt kunna komma att få konsekvenser.

"Lagstiftaren har avsett att tv-avgiftsskyldigheten ska knytas till vilka elektroniska apparater som helst förutsatt att dessa är konstruerade för att ta emot tv-program. Datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner är konstruerade för att ta emot tv-program via internet och är därför att betrakta som tv-mottagare i avgiftslagens mening", anser Radiotjänst.

Kammarätten går på Radiotjänsts linje och håller med om att avgiften ska gälla vilka apparater som helst som kan ta emot tv-program. Den enskilda innehavarens "subjektiva avsikt med införskaffandet", det vill säga i detta fall att använda datorn som dator utan att se på tv, har ingen betydelse.

Inte heller spelar det någon roll att det krävs särskild mjukvara - flash - för att ta emot SVT Play.

Kammarätten konstaterar också att det var med utsändningen av hela programkanaler via internet, som SVT inledde i februari, som gjorde avgiftsplikten aktuell i lagens mening.

Rättens sammanfattande bedömning lyder:

"I målet är ostridigt att NN innehar en dator med internetanslutning. I enlighet med vad förvaltningsrätten funnit är hans dator att anse som en tv-mottagare såvitt avser frågan om radio- och avgift och han är därför skyldig att betala tv-avgift. Överklagandet ska därför avslås."

Hela domen kan läsas här.