– Vi ville tydliggöra vad det är som styr beslutsfattandet i organisationer. Ofta är det flockdjursbeteende och kulturfrågor som styr beslutsfattandet. Ändå fokuserar företagen nästan uteslutande på tekniken. Det finns mängder av bra verktyg och avancerad teknik, men många företag får ändå inte ut den fulla potentialen av sina verktyg på grund av kunskapsbrister när det gäller hur och varför människor fattar beslut som de gör.

Hur var det att skriva en boken med sin man?
– Vi träffades i jobbet och har skrivit mycket tillsammans tidigare. Vi kompletterar varandra. Jag är lite mer analytiskt lagd och att Ari är mer intuitiv.

Vad är den så kallade beslutsstödsparadoxen som beskrivs i boken?
– Att företagen investerar 90 procent av sina resurser i tekniken, när besluten till 90 procent fattas av människor. Företagen glömmer bort beslutsfattarna när de inför beslutsstöd. Få företag har koll på sina beslutsprocesser vilket skapar brister det i kopplingen mellan information, beslut och uppsatta mål och strategier.

Vilket är det vanligaste felet som görs?
- Det finns mängder av likartade ord för att beskriva det: rulla ut, sjösätta och så vidare. Istället måste man ta ett mycket större grepp och börja förstå det affärsmässiga och det organisatoriska, Därefter kan man börja med tekniken, inte tvärtom.

Vad är ditt hetaste tips för företag som vill satsa?
– Gör ordentliga nuläges och behovsanalyser. Ställ de svåra frågorna om vad beslutsstödet ska användas till innan teknikdiskussionen.

Du har tidigare doktorerat i data- och systemvetenskap, med inriktning på beslutsprocesser. Vad handlade din avhandling om?
– Hur man ska stöda komplext beslutsfattande i organisationer, att följa hela beslutsprocessen och stötta allt runt besluten, inte bara beräkningsdelarna. Grunden är att bestämma vad som är viktigt vid beslutsfattandet: att skapa beslutskriterier, handlar det om pengar eller finns det andra aspekter av vikt och hur beaktar man det vid själva beslutet?

Fakta

Verktygen har ofta en stor potential. För att investeringarna ska ge effekt krävs dock mer fokus på organisation, beslutsprocesser och de individer som använder verktygen.

Försök gå förbi diskussionen om teknik och information och börja med en nulägesanalys. Koppla i första hand satsningen till företagets mål och strategier, med utgångspunkt från beslutsfattare och organisation, och först därefter till frågan om teknik och information.

Genomför en nulägesanalys, som måste ske innan design, val ochinsallation. Annars är risken att beslutsstödet inte ger avsedd affärsnytta-

Utgå från dagens beslutsprocesser och hur beslutsfattarnas agerar i dessa och ställ frågan: hur kan dessa stödas på ett bättre sätt?

Tydliggör fördelarna för de tänkta användarna och se till att de är involverade i alla delar av projektet.

Håll det enkelt.