Det är en organisation som kallar sig Strålskyddstiftelsen som gått ut med information till svenska skolor och förskolor där man varnar för hälsorisker i samband med trådlösa nätverk. Men enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga som helst vetenskapliga belägg för det påståendet, varför myndigheten nu skickat ett eget brev till landets skolor.

– Vi har skickat det här brevet eftersom det inte finns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk. Vi vill inte att stiftelsen ska få stå oemotsagda, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett uttalande.

– Det finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljöer.