Det blossar upp till strid om det eftertraktade 700 MHz-bandet, som i dag endast används för marksända tv-sändningar. Tillståndet går ut 2015, och nu vill operatörerna vara med och dela på kakan. Regeringen har ett uttalat mål att 90 procent av de svenska hushållen ska ha höghastighetsinternet på 100 Mbit/s till år 2020. Det är en ambition som sågas av Staffan Nilsson, ordförande för intresseorganisationen Hela Sverige ska leva, under nuvarande förutsättningar.

– Regeringens målsättning är orealistisk om man inte också satsar på mobilt bredband, och tillgången till snabbt internet är helt avgörande för landsbygdens möjligheter att kunna konkurrera med tätorterna, säger Staffan Nilsson.

Han får medhåll från de två operatörerna Teliasonera och Tre, som slagit sina påsar ihop i frågan. Tommy Ljunggren, vd på Teliasonera Mobile Networks, konstaterar att det inte ens i teorin är möjligt att möta regeringens målsättning om inte 700 MHz-bandet öppnas upp.

– Med nuvarande frekvensband kommer vi bara upp i runt 75 Mbit/s som allra bäst, det finns ingen teoretisk möjlighet att uppnå hastigheter på 100 Mbit/s, och det är orimligt att bara gräva fiber för att nå ut till den mängden hushåll på landsbygden.

Han oroas också över att Sverige kommer bli mindre konkurrenskraftigt globalt om inte förutsättningarna för mobilt bredband förbättras.

– Andra länder har redan tagit liknande beslut att öppna upp frekvensbanden för mobilt bredband, skulle regeringen ta fel beslut så riskerar vi att halka efter, det kommer få stora konsekvenser, säger Tommy Ljunggren.

Peder Ramel, koncernchef på Tre i Skandinavien, menar att det faller på sin orimlighet att tro att operatörerna ska kunna täcka upp en så stor procent av hushållen med egna master.

– Där det är glesbygd idag kommer vi inte kunna nå kunderna på det sättet, det är inte ekonomiskt gångbart att bygga ut master i den utsträckningen. Då kommer glesbygden att få stå åt sidan.

Han är dock hoppfull om att det finns goda chanser att rätt beslut kommer att tas, men oroas över att värdefull tid riskerar att gå förlorad.

– Regeringen måste ta rätt beslut förr eller senare, antingen till 2015 eller till 2020. Vi kommer däremot att förlora värdefull tid om de inte tar rätt beslut redan nu, säger Peder Ramel. 

Hela Sverige ska leva kommer att lämna in sitt underlag till Näringsdepartementet senare i under onsdagen. Beslut från regeringen väntas i vinter.