Det har talats om att marknadsläget skulle vända uppåt under andra halvåret, att den pånyttfödda amerikanska ekonomin tillsammans med Kina skulle dra med sig Västeuropa upp och att det under andra halvåret skulle visa sig i tjänstebolagens resultat.

Därför har också it-konsultbolagen generellt gått bra på börsen i år – fram till rapporterna för det tredje kvartalet, vill säga. För förhoppningarna kom på skam. Återhämtningen låter vänta på sig.

Klicka på bilden för en större version.

Marknaden beskrivs i bästa fall som stabil, några uppger att den kom i gång en bit in på kvartalet.

Det här illustreras tydligt i bolagens utveckling på börsen de senaste tre månaderna. Bolagen har under den perioden gjort en liknande resa: Kurserna klättrade uppåt inför rapporten, som en följd av förväntningarna, men de senaste veckorna har kurserna i de flesta fall fallit ganska brant. Detta samtidigt som generalindex under rapportperioden ökat.

Resultatet levde helt enkelt inte upp till förväntningarna.

Det finns undantag. Softronic är ett sådant. Bolaget stärkte vinsten med nästan 50 procent under perioden och ökade därtill omsättningen. Aktiekursen gick upp på Stockholmsbörsen som en följd av detta. Avega är ett annat exempel.

Det finns också en antydan i rapportfloden om att de åtgärdspaket som en del konsultbolag genomfört under de senaste åren har gett resultat.

Det finns även exempel där resan gått åt rakt motsatt håll, som Acando. Bolaget fick se nästan hela vinsten raderas. Nu landade rörelseresultatet på tre miljoner kronor, att jämföra med 18 miljoner för ett år sedan. Vd:n Carl Magnus Månsson talar i rapporten om att den osäkra marknaden inneburit en fortsatt tröghet under sommarperioden och att det finns en benägenhet att stänga ner aktiviteter under semesterperioden.

Det är en aspekt för konsultbolagen som är värd att beakta. Fina somrar påverkar ofta bolagen negativt, eftersom fler tar ut semesterdagar, något som leder till lägre beläggning – och som i slutändan slår mot resultatet.

Connecta och Prevas var annars de enda av konsultbolagen som inte nådde upp till lönsamhet.

Det finns också en antydan i rapportfloden om att de åtgärdspaket som en del konsultbolag genomfört under de senaste åren har gett resultat. Tieto har som bekant en rad neddragningspaket bakom sig, vilket resulterat i lägre försäljning – men också i stärkta vinstmarginaler, om man bortser från engångsposter. Rörelsemarginalen ökade då till 10,1 procent, att jämföra med 8,9 procent förra året.

Cybercom är ett annat företag som stöpt om och skurit de senaste åren. Utvecklingen under tredje kvartalet påminner om Tietos: Lägre försäljning, men betydligt starkare rörelseresultat i år jämfört med fjolåret. Bolaget vände en förlust på 2,9 miljoner kronor till en vinst på 8,6 miljoner.

Fakta

Omsättning 2013

Acando 296

Addnode 301

Avega 80

Connecta 140

Cybercom 249

Omsättning 2012

Acando 321

Addnode 291

Avega 81

Connecta 156

Cybercom 274

Rörelseresultat 2013

Acando 3

Addnode 8

Avega 5

Connecta -2,1

Cybercom 9

Rörelseresultat 2012

Acando 18

Addnode 22

Avega 0,1

Connecta 0,3

Cybercom -2,9