Jag har skrivit ett antal gånger om Java genom åren. Oftast har jag rekommenderat att ta avstånd från språket, men anamma plattformen. Så hur ser det ut inför 2014?

Java hade säkerhetsproblem i början av året, ett antal uppdateringar av Java 7 har kommit ut och vi vet nu att Java 8 anländer i februari 2014 med en hel del nytt.

För nästan alla system du kan tänkas bygga är Java fortfarande den säkraste plattformen att göra det på. Säkerhetsproblemen hade mer att göra med otur än med att Java är osäkert. Alla programmeringsspråk och plattformar går igenom liknande perioder och det är inget man ska fästa större vikt vid. Det viktigaste, som alltid, är att använda den senaste uppdateringen.

Förändrar version 8 ditt liv som Javaprogrammerare? Kanske. För första gången på många år ändras språket Java markant. Så kallade lambda-uttryck blir möjliga och utökningsbara gränssnitt finns också. Standardbiblioteken har förändrats och utökats markant med stöd för de nya förmågorna. Tillsammans innebär det att det blir enklare att skriva kortfattad och läsbar Javakod.

Det största problemet med Java 8 är att det nya stödet för moduler inte är en del av den här uppdateringen. Tyvärr har Oracle bestämt att skjuta upp det till Java 9, trots att modularitet har behövts i många år nu.

Så min slutsats är fortfarande densamma, trots alla förändringar. Javaplattformen är ett fantastiskt ställe att vara på och version 8 tar den ett steg längre, men trots förbättringarna i språket Java bör du titta på andra språk först.

Clojure, Scala, Jruby och många andra är betydligt mer produktiva för i princip alla organisationer och det finns ingen anledning att inte använda dem.