Video: Så använder de it i sin undervisning
Video: Så ska lärarna bli bättre på nätet

– Jag brukade börja mina lektioner med ett experiment för att fånga elevernas intresse, säger Daniel Barker, som är lärare i fysik och matematik på Norra Reals gymnasium i Stockholm.

– Sedan gick jag igenom experimentet under resten av lektionen och så fick eleverna med sig fördjupningsuppgifterna hem. Precis på samma sätt som det varit under min skoltid. Det var på kvällen när jag var ensam, utan lärare, som jag skulle börja bearbeta det som vi gått igenom.

Daniel Barker började se hur stor del av lärandeprocessen som eleverna fick sköta själva.

– Alla har ju inte heller föräldrar som kan hjälpa till eller betald läxhjälp för den delen. Det blir som att visa ett barn hur man cyklar och sedan gå in och ta en kaffe när de ska prova själva. Det blir mycket skrubbsår.

För två år sedan stötte han ihop med idén om det omvända klassrummet – flipped classroom – som tagits fram i USA och i veckan berättade han om sina erfarenheter på Skolforum som ägde rum på Stockholmsmässan.

– Jag visste direkt att jag ville jobba så. Nu måste eleverna fortfarande jobba hemma men nu är det den enklare delen, genomgången. Sedan är jag med dem i klassrummet när vi kommer till fördjupningen. Jag håller i pakethållaren när de ska försöka cykla.

På hösten för två år sedan började Daniel Barker filma genomgångarna och lägga upp på nätet. Han sätter upp sin mobil rakt ovanför ett papper och spelar in hur han ritar, skriver och förklarar olika moment som andragradsfunktioner, växelspänning och hur man bygger en enkel högtalare.

– Jag insåg rätt snart att jag behövde sänka ambitionsnivån för annars tog det för lång tid. Det är jobbigt att höra sig själv och hur man upprepar sig, men jag har lärt mig mycket av att höra hur det faktiskt låter när jag går igenom något, säger han.

Nu är han uppe i runt 300 filmade genomgångar och slipper fylla på i samma tempo som tidigare. Alla ligger ute på hans egen kanal på Youtube och kan användas fritt.

Allra bäst är när han kan avsluta lektionen med en video eller ett exempel som väcker elevernas intresse för den genomgång de har i läxa att titta på hemma. Men det inte är alltid det lyckas och då behövs andra sätt att försäkra sig om att de tittar på filmen.

– Jag låter alltid eleverna svara på tre kontrollfrågor som de får skicka in efter att ha sett filmen. Frågor som inte är så svåra att de fastnar men som är svåra att svara på utan att ha sett filmen. Genom att se vad de svarar fel på kan jag också se vad jag ska ägna extra tid åt under lektionen.

Har elevernas resultat förbättrats?
– Vi har försökt att se på de nationella proven men kunde inte se någon tydlig förbättring. Det vi än så länge kan säga med säkerhet säga att de inte blev sämre i alla fall.

Daniel Barker konstaterar att intresset för att vända på klassrummet ökar.

– Vi har en Facebookgrupp – Flippa klassrummet – som nyligen kom upp i 5 000 lärare från Norden.

I gruppen kan lärare länka och dela filmer de gjort.

– En lågstadielärare har lagt upp en film där hon visar hur bokstäverna ska skrivas. Den har hennes förstaklassare fått i läxa att visa för sina föräldrar. Så kan det också användas – tänk när de kommer till division och kan visa föräldrar som bara använt uppställning med trappa hur de gör så att de förstår. Dörrarna till den svenska skolan står vidöppna. Det är fantastiskt.

Fakta

Det flippade klassrummet, the flipped classroom, är en undervisningsform som börjat användas av vissa lärare i USA. Modellen innebär att läraren vänder på den traditionella lektionen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa i stället för att göra dem i klassrummet och i stället ägna tiden i klassrummet till fördjupning, analyser och laborationer. Modellen kallas också för det omvända klassrummet och använder sig i hög grad digitala verktyg.

När två av de klasser som provat arbetssättet med det flippade klassrummet gick ut skolan i våras passade Daniel Barker på att intervjua dem om deras erfarenheter. Flera av dem beskrev då att de till en början tittat passivt på filmerna och kanske kastat ett öga på Facebook emellanåt. Det hade dock förändrats över tid när de insåg att de behövde komma ihåg genomgången på lektionen efteråt. En elev beskrev hur hon började anteckna till filmen och även kolla med bokens instuderingsfrågor att hon förstått den.