Anmälaren, en polis i Stockholms län, skriver att Pust inte kan hantera större bifogade filer som bilder eller pdf-dokument. Vid samtal med support har anmälaren fått svaret att systemet inte klarar av stora bifogade filer, och att det inte finns något att göra åt saken. Anmälaren skriver också att det inte går att skapa ett signerat huvudprotokoll till åklagare i Pust.

Polisen som anmält händelsen skriver också att de efter att ha försökt i flera timmar helt enkelt raderat ärendet och löst det på annat sätt.
Samtidigt fortsätter anmälningar från frustrerade poliser att trilla in. En anställd hos arresten på Norrmalm i Stockholm säger att Pust hoppat mellan olika förundersökningsärenden, och att det därför finns risk för felaktiga beslut. En annan polis i södra Stockholm klagar på att ärenden inte kan skrivas in och på grund av det tvingas till övertid och en polis i Alingsås klagar också över att ärenden tar lång tid.

Flera klagar dessutom på att de inte har fått någon, eller tillräcklig, utbildning i hur Pust fungerar.

”Stress samt irritationsskapande att behöva arbeta i ett system där man inte erhållit någon adekvat utbildning. Utbildningen bestod i en heldag tillsammans med två instruktörer som inte hade en aning om hur systemet såg ut då det inte var klart!!!", skriver en frustrerad polis i en anmälan.

Pust, som bygger på Oracles Siebel-plattform, har redan dömts ut från flera olika håll – både internt och externt. Senast av revisionsföretaget EY, tidigare Ernst & Young, som i en rapport som blev färdig under hösten konstaterat att polisen borde börja om på nytt, och polisen är eniga i huvuddragen i rapporten. EY har också rekommenderat polisen att stoppa utrullningen till fler polismyndigheter, men den slutsatsen delar inte polisens införandeansvariga Lena Tysk.

– Vi har gjort en annan bedömning och det finns skäl att fortsätta rulla ut systemet. Det ena är att det här gör att ärendena går snabbare till åklagaren och det andra är att vi redan har en stor del av verksamheten i systemet. Om vi gör förändringar i Pust så kommer det att vara över längre tid så vi behöver leva med den här delen under överskådlig tid, sa hon när rapporten presenterades.

Införandet av Pust inleddes i februari i år, och projektet har en budget på 300 miljoner kronor under utrullningsperioden som sträcker sig fram till 2015.

Nedan kan ni läsa några av anmälningarna om Pust:
Pust kan inte hantera bifogade filer
Brist i utbildning skapar irritation
Beslag går inte att lägga in i Pust
Pust tar upp för mycket tid och energi