Av den globala it-säkerhetsstyrkan är bara 11 procent kvinnor – som också tjänar också mindre än männen. Det visar en undersökning från analysföretaget Frost & Sullivan.

– Den låga andelen kvinnor och bristen på mångfald inom informationssäkerhetssektorn begränsar effektiviteten i kampen mot cyberhot, säger Michael Suby, analyschef på Frost & Sullivan.

Trots att det totala antalet verksamma inom it-säkerhetsbranschen ökar stadigt, så är andelen kvinnor där lägre än i it-branschen i stort. Den sammanlagda delen kvinnor inom it-branschen i Sverige är cirka 30 procent, enligt IT&Telekomföretagen.

Analysföretaget IDC delar den bilden:

– Vi gör inga egna undersökningar på könsfördelningen i branschen, men om jag jämför med intresset för till exempel våra seminarier låter 11 procent en aning lågt. Här i Norden har vi en lite bättre spridning, säger Jason Andersson, programdirektör på IDC.

Undersökningen visar också att att synen på kompetens skiljer sig åt. Medan män ser tekniska färdigheter som det viktigaste anser kvinnor att ett bredare kompetensområde går först.

– It-säkerhet är väldigt teknik- och funktionsorienterat, vilket kanske lockar män mer än kvinnor. Många kvinnor som jag har mött inom it-säkerhet har mer verksamhetsnära roller inom till exempel mobilitet eller projektledning, eller tydliga ledarpositioner, säger Jason Andersson.

Daniel Akenine, säkerhetschef på Microsoft, instämmer i Michael Subys slutledningar om att diversifiering behövs.

– För alla arbetsplatser och yrken är det bättre att ha blandad kompetens och kön för att få olika perspektiv. Snedfördelningen är en stor nackdel för hela branschen – och det gäller alla it-roller. Även bland arkitekterna är kvinnorna få. Kanske är det bland utvecklarna det ser bättre ut.

Daniel Akenine säger också att det behövs fler förebilder så att kvinnor ser det som en naturlig del av sin utveckling att bli expert på ett nischat område.