I somras gick det största designpriset i Storbritannien till den statliga informationssajten gov.uk.

Det vann över en mängd andra fysiska produkter, hippa möbler och cool arkitektur.

Sajten är byggd enligt tio designprinciper för offentliga digitala tjänster som tagits fram och som nu sprids vidare även i Sverige.

Principerna förefaller enkla, ja nästan självklara, vid en första anblick. Det handlar om att utgå från behoven när nya tjänster designas – och det påpekas en extra gång att det gäller användarnas behov och inte myndighetens.

Trots att, eller just för att, reglerna är enkla och tydliga är intresset för dem stort. Flera kommuner har redan anammat dem, en av dem är Uppsala.

– Vi brinner verkligen för de här principerna, säger Maria Aulén Thomsson, webbstrateg i kommunen.

– Nu har det börjat etablera sig. Och det handlar ju heller inte bara om användargränssnittet utan också om hur innehållet görs och tillgängliggörs.

Redan för drygt ett år sedan när principerna var nya började Uppsala intressera sig för dem.

– Vi gjorde en egen liten översättning. Fast vi valde då att kalla dem principer för digitala tjänster, kort och gott. Ordet design kan leda tanken fel och göra att man tror att det bara handlar om det grafiska gränssnittet och liknande.

Maria Aulén Thomsson berättar att Uppsala har med principerna i arbetet med sina digitala kanaler överlag.

– Det är en genomgående röd tråd. Det stämmer väl med hur vi försökt arbeta länge, men det är skönt att verkligen ha det på pränt. Alla tio är verkligen klockrena och vi vill använda dem i alla våra digitala kanaler.

Principerna har legat till grund för den nya sajt som kommunen håller på att ta fram.

– Vi är mitt i jobbet nu och har gjort en behovsinventering och listat uppemot 700 behov. På så vis kan vi se hur olika behov ska göras tillgängliga – som tjänster eller som annat innehåll.

Hur kommer det sig att dessa principer som låter så självklara inte alls är det? Varför byggs inte alla sajter och tjänster efter dem?

– Jag tror att användarnas behov ibland står i strid med det interna behovet.Det finns en övertro på att besökaren kommer till en kommunal webbplats av allmänt intresse och man vill gärna presentera allt som finns, oavsett om användarna vill ha det eller ej. Det finns också en del lagkrav för oss som offentlig verksamhet som inte nödvändigtvis ligger på topp tio för användarna, säger Maria Aulén Thomsson.

– Det är också en kulturförändring där vi måsta ändra vårt arbetssätt och vårt synsätt och det är en lång väg att gå. Därför är det oerhört viktigt med en tydlig styrning och en engagerad ledning, vilket vi har.

Tanken är också att arbetet ska vara så öppet som möjligt och Uppsala vill gärna dela med sig av sina erfarenheter.

– Det finns ingen anledning att jobba i det tysta.Vi har varit i kontakt med bland andra Örebro, Umeå och Stockholm där man intresserar sig för de här principerna och det finns säkert många andra också som tänker i samma banor. Det är jätteviktigt att hjälpas åt ju fler vi är.

Fakta

Regeringens Användningsforum har lagt upp en första svensk version. Det är tänkt att vara en utgångpunkt för vidare resonemang kring designen av digitala tjänster i offentlig sektor.

  1. Utgå från behoven (användarnas – inte myndighetens)
  2. Gör mindre
  3. Låt användardata styra designvalen
  4. Ansträng dig för att göra det enkelt
  5. Iterera. Och iterera sedan igen
  6. Bygg för inkludering
  7. Ta hänsyn till sammanhanget
  8. Bygg digitala tjänster – inte webbplatser
  9. Var konsekvent, men inte identisk
  10. Arbeta öppet: det gör tjänster bättre