Sverige sackar på bredband. För några år sedan låg Sverige i världstoppen när det gäller antalet uppkopplade hushåll.

På några år har Sverige rasat till en sjundeplats, visar siffror från Eito, European Information Technology Observatory.

En knapp tredjedel av de svenska hushållen är uppkopplade. I stället är kontinenten på väg i fatt. Nederländerna toppar numera bredbandsstatistiken med 44 procent uppkopplade hushåll, följt av Schweiz och Belgien.

– Visst låg Sverige i framkant för några år sedan. Sedan dess har flera andra länder fått upp intresset. Dessa har nu knappat in det försprång som vi hade.

Sämst i Norden
Det är svårt att klara en fortsatt snabb utbyggnad eftersom Sverige är glest befolkat, enligt Daniel Pettersson, it-sakkunnig på näringsdepartementet.

Men även jämfört med övriga Norden ligger Sverige sämst till, visar Eitos undersökning. Både Finland och Norge, som är befolkningsmässigt relativt lika, har passerat Sverige i antalet bredbandsuppkopplingar.

– Det är bara konstatera att bredbandspolitiken även fortsättningsvis måste vara prioriterad, säger Daniel Pettersson.

Hittills har regeringen gjort tvärtom. Nyligen fryste regeringen 600 miljoner kronor i bredbandspengar.

– Sett utifrån detta perspektiv är det olyckligt att vi har tvingats frysa statsfinansiering av utbyggnaden. Men löftet kvarstår att finansieringen ska vara tillbaka år 2006 igen, säger Daniel Pettersson.

Inte hela sanningen
Lars Hedberg, generalsekreterare i Stadsnätsföreningen säger att siffrorna visserligen är en varning. Men när det gäller snabbt bredband, med överföringshastigheter på mellan 5 och 10 Mbit/s, ligger Sverige bättre till än vad siffrorna från Eito visar.

– Sverige har ett väl utbyggt fibernät. Men vi har misslyckats med att dra den sista biten av bredbandet fram till företag och hushåll. Därför kvarstår problemet att Sverige hamnar efter, säger han.

Lars Hedberg fortsätter att kämpa för de bredbandspengar som regeringen strypt.

– Här måste det till en signal till marknaden om att Sverige satsar, säger han.

Övriga branscher också efter
Även när det gäller övrig tillväxt sackar Sverige jämfört med Europa. I Europa ökar it- och telekommarknaden 4 procent, vilket kan jämföras med 2004, då ökningen låg på 3,3 procent och 2003, då tillväxten var 0,9 procent. I Sverige sker återhämtningen långsammare. 2003 krympte it-marknaden med 0,8 procent, följt av en ökning med 2,3 procent 2004.

I år spås en tillväxt med 3,5 procent.

– Sverige är på väg att förlora sin ledande ställning på it-området. Vi har sett det i flera rankningar och vi ser det i Eito-rapporten, säger Ylva Hambreus-Björling, vd för IT-Företagen.

Enligt henne är siffrorna en väckar-klocka.

– Redan i fjol låg Sveriges tillväxt på it-området under övriga Europas. Det är oroväckande om vår tillväxt ligger under övriga Europas flera år i rad, säger hon.