Priset för en it-konsult har i stort sett legat stilla under tio års tid. Under den tiden har konsultmäklarna gjort sitt intåg på marknaden. De omsätter nu omkring tio miljarder kronor per år och har kapat åt sig en stor del av marknaden eftersom deras underleverantörer – ofta frilansande konsulter med möjligheter att hålla låga omkostnader – kan hålla nere priserna utan att egentligen påverka kvaliteten eller leveransförmågan.

Kommentus senaste ramavtal för it-konsulter sträcker sig fem år framåt och timpriset för många tjänster ligger på 600 kronor. Det indikerar att priset för resurskonsulter, eller vatten och bröd-konsulter som många kallar dem, kommer att fortsätta att sjunka i reella tal. Lägg till det prispressen från framförallt indiska konsulter så inser man snabbt att konsultbolagen med många anställda resurskonsulter i sitt stall tvingas att fortsätta skära i sina kostnader. Och när de enda kostnaderna är löner så innebär det uppsägningar.

Det senaste löneavtalet innebär att lönerna ökar 6,8 procent under den kommande treårsperioden, vilket ytterligare karvar i marginalerna för många bolag med anställda konsulter. Allt talar för att konsultbolagen utan nisch tvingas sparka många medarbetare.

I dagsläget är de svenska it-konsultpriserna lägst i Norden och lite talar för att vi får se någon förändring av prisläget för smör-och-bröd-konsulter. Däremot talar det mesta för att efterfrågan på spetskompetens förblir intakt.

Trots att it-utbildningarna är populärare än för några år sedan lär det dröja innan utbudet är så stort att någon större kader studenter hunnit utbildas och tränas för att kunna leverera riktigt nischad expertis. Kan man dessutom erbjuda förändringsprojekt som effektiviserar eller sänker kostnader för verksamheten finns det goda möjligheter att i stället höja priset framöver. Nischade och duktiga konsulter är fortfarande en bristvara.

Så konsultmäklarna fortsätter att tugga i sig marknadsandelar medan de stora konsultbolagen måste banta ner och försöka med konststycket att ändå behålla sina nischade medarbetare samtidigt som smör-och-bröd-folket får foten. Segrarna är köparna som får lägre priser för samma kvalitet.

Dessutom ...

... gillar jag de nya lågprislurarna från Kazam Kul att någon utmanar, men givetvis svårt att bygga upp ett tillräckligt starkt varumärke.