Det är Trygg Hansa som genomfört en undersökning om svenskarnas mobilvanor under bilkörning. Resultatet visar att en betydande del av bilisterna ägnar sig åt helt andra saker än just bilkörning bakom ratten.

34 procent har sms:at, 9 procent har mejlat, 8 procent har använt sociala medier och 2 procent har kollat på Youtube eller annan film och lika många har spelat spel i mobilen.

Försäkringsbolaget poängterar att även om procentsatserna kan tyckas små så blir det ändå en hel del mobilfipplande bilister, med tanke på att nästan 6,3 miljoner svenskar har körkort.

En vända med miniräknaren skulle således ge följande siffror:

  • 2,1 miljoner svenska bilister har sms:at bakom ratten.
  • 560 000 har mejlat.
  • 500 000 har kollat sociala medier.
  • 125 000 har kollat på film.
  • 125 000 har spelat spel.

Detta om man får tro Trygg Hansas undersökning.

Regeringen har beslutat om en skärpning av reglerna för mobilanvändning bakom ratten, en ändring som träder i kraft 1 december. Det är dock tämligen oklart vad regelskärpningen egentligen innebär.