Molntjänsterna och dess funktioner blir allt fler, men svenska företag verkar inte vara intresserade av att nyttja molnets möjligheter. 62 procent av företagens personal arbetar delvis utanför kontoret, samtidigt som 82 procent uppger att de inte använder sig molntjänster i jobbet, enligt en undersökning från Sharp.

Ungefär hälften av de anställda vill ha tillgång till jobbdokument oavsett var de befinner sig, men nära tre av tio arbetsplatser förbjuder användandet av molntjänster. Många anställda måste därför befinna sig på kontoret för att ha tillgång till viktig information, trots att våra krav på flexibilitet ökar – 37 procent av de anställda anger att det under det senaste året har blivit viktigare för dem att kunna jobba på distans.

Förtroendet för molntjänster har fått sig en rejäl törn som en effekt av NSA-skandalen, vilket kan vara en av anledningarna till att svenska företag drar sig för att ha viktig information i molnet. Herman Lundquist, nordisk marknadschef på Sharp Electronics, tror att orsaken till att inte fler använder molntjänster delvis beror på leverantörerna.

– Svenska företag har mycket att vinna på att underlätta för sina anställda att samarbeta online. Tyvärr verkar det som om dagens leverantörer av molntjänster inte har lyckats förklara det för företagen, och därför går många anställda miste om fördelarna med en bra molntjänst, säger Herman Lundquist i ett pressmeddelande.

Samtidigt som många vill ha tillgång till viktiga dokument när de inte befinner sig på arbetsplatsen, råder det viss skepsis bland de anställda kring effekterna av att samarbeta med kollegor online. Mindre än hälften tror att samarbete med hjälp av molntjänster skulle leda till högre effektivitet, och endast 27 procent tror att samarbete online skulle leda till att de tar bättre beslut.