Redan på torsdag, 14 november, inför SJ gratis internet ombord för alla som åker med snabbtåg eller dubbeldäckare. Tidigare var internet kostnadsfritt enbart för resenärer i första klass.

– Det handlar om kundnöjdhet och att få resenären att uppskatta tågresan. Vi lade ut en förfrågan på Facebook om vad resenärerna helst ville ha när vi skulle rusta upp våra SJ2000-tåg, och då blev gratis internet mest efterfrågat, säger Petter Essén, produktansvarig på SJ Affärsutveckling, om varför satsningen genomförs.

Under året har SJ rustat upp tågflottan och bytt ut hela systemet för internet ombord. De 3g-modem som använts tidigare kompletteras nu med 4g-modem, vilket innebär att tågen kan slanga in ännu mer kapacitet från mobilnäten. Upprustningsprojektet har kostat "tiotals miljoner", uppger Petter Essén utan att specificera närmare.

SJ har fått mycket kritik för bristande surfkapacitet, något som Petter Essén säger har varit berättigat i många lägen. Satsningen på den nya tekniken ska göra att det fungerar bättre.

– Vi kombinerar alla 4g-nät och 3g-nät som finns runt tåget för att hämta kapacitet. Beroende på var tåget finns är det mellan två och tio gånger så mycket kapacitet som tidigare, säger Petter Essén.

En genomsnittlig surfhastighet under resan rör sig troligtvis om 2–4 Mbit/s – men, påpekar Petter Essén, flera faktorer som utbyggnad av nät eller antalet användare i och runt omkring tåget gör att hastigheten varierar.

Förutom den nya tekniken i tågen blir en särskild ny surfpott ett sätt att motarbeta kapacitetsbristen. Till att börja med får alla resenärer 200 MB i potten. När den är förbrukad sänks surfhastigheten, men det går fortfarande att surfa. 0,5 Mbit/s blir den nya hastigheten när potten förbrukats, men enligt Petter Essén är den hastigheten, precis som storleken på surfpotten, något som kan ändras.

– Vi har försökt hitta en kompromiss för att undvika att systemet blir överlastat och dåligt för alla, samtidigt som vi undviker att begränsa resenärerna för mycket. Vi försöker se till så att enskilda användare inte belastar för mycket och påverkar andra, säger Petter Essén.