Det arbetstagarna främst vill ha när de tar ett nytt jobb är utvecklande arbetsuppgifter, något personalcheferna har uppfattat då det också är deras främsta argument när de försöker locka till sig kompetens. Men i övrigt har de två grupperna olika uppfattningar om vad det är som gör ett jobb attraktivt, visar en ny undersökning från Poolia.

Utöver arbetsuppgifterna är storleken på lönen och en bra chef som visar uppskattning det som får arbetstagarna att tacka ja till ett jobb, medan personalcheferna försöker lyfta fram en bra arbetsmiljö och sunda företagsvärderingar.

Flexibla arbetstider och trevliga kollegor är också viktiga faktorer för arbetstagarna, men finns inte med på personalchefernas lista. Istället försöker de visa på möjligheterna till stort ansvar, något arbetstagarna inte verkar speciellt lockade av.

När det kommer till vad som får anställda att stanna länge på en arbetsplats är den sociala delen av jobbet viktig. Erkännande och trevliga kollegor rankas högt, tillsammans med lön och arbetsuppgifter. Personalcheferna verkar dock helst vilja undvika att diskutera lön och förmåner, utan använder sig hellre av motivationsfaktorer som beröm, ansvar och möjligheter till karriärutveckling.

Personalcheferna lockar främst med:

1. Utvecklande arbetsuppgifter
2. Bra arbetsmiljö
3. Företagets värderingar
4. Bra chef, erkänsla och uppskattning
5. Ansvar

Arbetstagarnas främsta orsaker att ta ett nytt jobb:

1. Utvecklande arbetsuppgifter
2. Lön & förmåner
3. Bra chef, erkänsla och uppskattning
4. Flexibla arbetstider
5. Trevliga kollegor