Skandalen kring den amerikanska säkerhetstjänsten NSAs övervakning av internet har inte bara skapat oro i den breda allmänheten. Den påverkar också företagens strategier kring molnet. Det står klart i en ny rapport från analysföretaget Radar. Där uppger tio procent av företagen att de helt stoppat sina molnplaner och ytterligare 22 procent att de undviker eller har en återhållsam inställning till amerikanska outsourcing- och molnleveranser.

– Det är framför allt tydligt i större verksamheter och särskilt har det en koppling till företag som jobbar i känsliga branscher med relativt stor forskning och mycket immateriella tillgångar, säger Hans Werner, vd på Radar.

– Framför allt handlar det om tillverkande industri, handel och bank och finans.

Enligt Radars tolkning handlar det om att det kommit ett helt nytt säkerhetsmedvetande efter att vidden av NSAs övervakning blivit allt mer känd.

– Den handlar om skyddet av innovation – att skydda sin kommande ekonomiska tillväxt. När skandalen först blev känd så var väl känslan först att det skulle blåsa över, men när vi mätte företagens inställning i oktober så blev det tydligt att konsekvenserna faktiskt blivit så här utbredda.

Även om många alltså tar sig en funderare på sina molnstrategier fortsätter molntjänsterna växa.

– Ja, vi ser en stark generell tillväxt på runt 30 procent per år ungefär – men från låga nivåer. Lågkonjunkturen ar gjort att den tillväxten har gått snabbare än vi trodde för några år sedan. Det som händer nu är att tillväxten kanske hämmas något men framför allt handlar det om att företagen funderar mer på sitt val av leverantör, säger Hans Werner.

– Det kan gynna den klassiska it-outsourcingen till viss del och också få fler att snarare bygga interna moln än att gå ut i det publika.

Fakta

EU-kommissionen är oroad över att de europeiska företagenas skepsis till molnet, som ökat efter NSA-skandalen. Dataskydd, säkerhet, interoperabilitet och transparens är receptet för att skapa en säker molnmarknad i Europa, skriver kommissionen i ett pm som kom nyligen.