SKF befinner sig mitt i införandet av ett nytt affärssystem från SAP. Projektet startade i våras och ingår i ett långsiktigt arbete med byta ut ett antal interna kärnsystem. I oktober meddelade företaget att kostnaden för SAP-projektet uppgår till minst 2,3 miljarder kronor.

Projektet går ut på att ena företagets it-plattformar under ett paraply. Flera källor uppger nu att SKF gör en översyn av hela projektet.

– SKF befinner sig i ett läge där företaget är på väg att fatta någon form av strategiskt beslut om projektet och dess framtid, säger en person med god insyn i SKF.

Uppgifterna om en hårdgranskning bekräftas av en källa inom SKF. Källan vill dock inte vill kommentera det offentligt utan hänvisar till företagets cio Johan Tömmervik. Han avböjer dock intervjuer.

SKFs presstjänst säger att det alltid pågår diskussioner kring så här stora projekt. Enligt presstjänsten kommer SKF inte diskutera den här typen av frågor externt förrän tidigast under första kvartalet nästa år.

Tidigare har företaget outsourcat stora delar av driften till numera HP-ägda konsult- och tjänsteföretaget EDS. Enbart att hantera kompetensskiftet och en övergång till nya processer och arbetssätt är ett enormt arbete.

– SKF är den sista börsjätten som står inför ett stort affärssystembyte och fortfarande sitter företaget fast i ett antal gamla affärssystem. Någon form av upphandling eller omorientering pågår i dagsläget, säger en analytiker.

SKF har ett stort antal dotterbolag världen över som arbetar med olika affärssystem. Att byta ut dessa är ett gigantiskt arbete, med olika system i botten, med olika kunder och inriktningar och med kraftigt skilda lokala förutsättningar.

– Det står mycket prestige på spel och om SKF funderar på några alternativa planer kommer man inte att berätta något förrän ett beslut är fattat, säger en konsult med insyn i projektet.

Fakta

  • SKF är ett av de få återstående storföretagen som har en miljö bestående av skilda affärssystem, bland annat egenutvecklade. I början av året bestämde sig företagets vd Tom Johnston för att byta ut de lokala affärssystemen i olika bolag mot ett nytt affärssystem från SAP. Tanken är att skifta såväl affärssystem som underliggande processer.
  • Att genomföra den här typen av installationer i en stor koncern är komplicerat, vilket bland annat läkemedelsföretaget Astrazeneca erfor i fjol. Företaget drabbades under förra våren av stora problem med sin läkemedelsproduktion, som en följd av problem med att anpassa sina tillverkningsprocesser till ett SAP-system.