1. Projekt: Skydd av mediedata under exekvering på mobila plattformar.

Syfte: Att med hjälp av virtualisering ”isolera de mest säkerhetskritiska delarna av systemet som hanterar uppspelning av skyddat medieinnehåll från resten av systemet”.

Deltagare: Sics, Sony Mobile.

Finansiering: 3 miljoner kronor.

2. Projekt: Realtidsanalys av molnbaserade nätverk.

Syfte: Att skapa innovation inom molnbaserade nätverk och nätverkshantering. Utveckla tekniker för att ”i realtid kunna garantera tjänstekvalitet och upptäcka avvikelser”.

Deltagare: KTH, Sics, Ericsson.

Finansiering: 4,1 miljoner kronor.

3. Projekt: Re-thinking Wireless.

Syfte: Att ta fram hårdvarulösningar relaterade till antennsystem för smarta terminaler, mikrobasstationer och m2m.

Deltagare: Chalmers, Huawei, Bluetest.

Finansiering: 3,7 miljoner kronor.

4. Projekt: Extraktions- och detektionssystem för glukosmätning med rf-spektroskopi och kiselbaserade mikronålar.

Syfte: Att utveckla en icke-proteinbaserad mätmetod för glukosdetektering och -monitorering hos människor med diabetes.

Deltagare: Ascilion, Acreo.

Finansiering: 4 miljoner kronor.

5. Projekt: Interaktiv bildbehandling av big data i medicinsk diagnostik.

Syfte: Att ta fram ny kunskap för banbrytande ökning av prestanda för storskalig bildanalys.

Deltagare: Sectra, Lunds universitet.

Finansiering: 1,8 miljoner kronor.

6. Projekt: Ny LIGBT med banbrytande prestanda.

Syfte: Att undersöka och vidareutveckla en ny komponentidé med målet att leverera banbrytande prestanda för kiselbaserad rf-teknik.

Deltagare: Uppsala universitet, Comheat Microwave.

Finansiering: 3,6 miljoner kronor.

7. Projekt: SEHPMET.

Syfte: Att möta efterfrågan på framtida billiga energieffektiva autonoma sensorsystem för sakernas internet. Till att börja med ska tekniken användas för att lösa strömförsörjning i trådlösa sensorsystem för övervakning av däcktryck i tunga fordon.

Deltagare: Silex Microsystems, Acreo, Linköpings universitet.

Finansiering: 5,8 miljoner kronor.

8. Projekt: Energieffektiva millimetervågssändare.

Syfte: Att utveckla kostnads- och energieffektiva sändare för framtidens backhaul-produkter.

Deltagare: Chalmers, Ericsson.

Finansiering: 4,5 miljoner kronor.

9. Projekt: Secthings: En öppen molnplattform för sakernas internet.

Syfte: Att ta fram en komplett verktygs-låda med program för sakernas internet-enheter.

Deltagare: Sics, Yanzi Networks, Realtime Embedded, Uppsala universitet.

Finansiering: 4 miljoner kronor.

10. Projekt: Röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi.

Syfte: Att utveckla röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi.

Deltagare: Acreo, Scandidos.

Finansiering: 1,6 miljoner kronor.

11. Projekt: Effektförstärkare för wlan och nya komponenter för power management.

Syfte: Att genom nya kretsarkitekturer och högspända komponenter uppnå bättre prestanda i 28/22 nm cmos.

Deltagare: Linköpings universitet, Uppsala universitet, Samsung Nanoradio Design Center, MA Kapslingsteknik.

Finansiering: 3,8 miljoner kronor.