Användbarheten i system får sällan väldigt höga betyg. Men i en undersökning som företaget Usability Partners just genomfört kom ett resultat som en överraskning.

På påståendet ”Jag tycker att jag har goda möjligheter att påverka utvecklingen av systemen” svarade de som jobbar inom vården betydligt mer negativt än någon annan grupp.

– Jag har aldrig sett så dåliga resultat sedan vi började med undersökningarna för tolv år sedan, säger Richard Whitehand som är användbarhetskonsult på Usability Partners.

– Faktum är att de flesta av de tillfrågade lade sig så lågt som möjligt.
Undersökningen har gjorts inför World Usability Day som infaller i dag. I år fokuserar den på system i vården och därför valde man att ha 50 personer med olika yrkesroller som arbetar inom vården bland de 250 som tillfrågades.

– Det var stor skillnad mellan de 200 utanför vården och de 50 som arbetade i vården just när det gällde möjligheterna att påverka.

Även vissa andra frågor skilde ut sig även om det var mindre tydligt. Användarna av vårdsystem var mer missnöjda med hur systemen fungerar tillsammans och systemen levde i lägre grad upp till deras förväntningar.

– Skillnaderna där var inte riktigt lika stora och de förvånades oss inte så mycket heller med tanke på att vi vet att det finns många system i vården, säger Richard Whitehand.

Han tycker resultatet är oroande.

– Om det ser ut så här innebär det att de som designar inte tar hänsyn till de anställdas arbetsmiljö och heller inte har deras perspektiv. Att de inte förstår deras arbete ordentligt. Det är allvarligt, säger Richard Whitehand.

– Ledningen i vården måste börja involvera slutanvändarna.

Fakta

För att försöka förstå hur vårdanvändarna upplevde sin situation och sätta ord på det ringdes några av dem som svarat upp. Här är några citat från sjuksköterskor och läkare på SÖS och Danderyds sjukhus.

  • ”Vi har ingen möjlighet att påverka. Vi har aldrig blivit tillfrågade vad gäller input till systemen, men vi får nya system stup i kvarten.”
  • “Det är alltid alldeles för många klick, men man vet ej var man ska klaga för att få någon effekt.”
  • ”Ingen lyssnar på oss.”
  • ”Man gör något i journalsystemet och en stund senare märker man att man till exempel varit på fel patient.”