I Microsofts databas SQL Server 2005, och även i vissa konkurrenters databaser, infördes satsen Over för sql-frågor.

Med Over går det att konstruera väsentligt enklare sql-kod för många krångliga frågor. Och prestanda blir bättre.

Frågan är hur många SQL Server-utvecklare som använder Over, i stället för att skapa krångliga och långsamma lösningar av den typ som krävdes i tidigare versioner av databasen.

Det finns anledning att tro att det är en stor andel inte gör det.

Det här är bara ett enskilt exempel i ett språk. Resonemanget kan föras även för språk som Java och C#.

Hur är det ställt med färska språkkunskaper?

– Konferenser är ett bra tillfälle att lyfta fram nyheter av den här typen, säger Johan Åhlén, Sverigechef på konsultbolaget SolidQ och ordförande i användarföreningen för SQL Server i Sverige.

Han yttrar orden på konferensen SQLrally Nordic som han är med och arrangerar. Konferensen gick av stapeln förra veckan i Stockholm. Johan Åhlén är medgrundare för Perfact i Nederländerna och en känd expert på applikationsutveckling i SQL Server.

Han berättar att han ser många exempel på att nya funktioner i sql inte används när han ser vad som skapas av utvecklare i Sverige.

– Det här gäller inte bara sql, utan även andra språk. Men det kan nog få större konsekvenser med sql, eftersom prestanda för applikationer påverkas väldigt mycket.

Han nämner exempel på lösningar som borde ha försvunnit för tiotals år sedan:

– Ibland ser man applikationer med programkod för att hantera samtidiga användare, trots att det finns inbyggda funktioner för det i moderna databaser.

Även Niclas Nilsson, utvecklarprofil som driver eget företag, är övertygad om att nya funktioner i språk utnyttjas dåligt.

Vad kan göras åt det?

– Man kan upplysa om det, men det är svårt. De är säkert likadant även för tandläkare och snickare, att folk fortsätter att göra som de gjort tidigare. Ett problem är att de som går på konferenser och får höra information om viktiga nyheter är just de personer som inte behöver upplysas, säger Niclas Nilsson.

Han säger vidare att företagen, inte minst linjecheferna, både måste kräva att utvecklare informerar sig om viktiga nyheter och ge dem tid till att göra det. Det är trots allt företagen som förlorar pengar på att inte ta tillvara nyheter.

Fakta

  • Konferensen SQLrally Nordic anordnades i Stockholm den 4–6 november. Med drygt 500 deltagare från 20 länder är Stockholm den största SQLrally-konferensen i världen. Antalet föredrag var 39.
  • SQLrally-konferenserna anordnas av organisationen Pass, Professional Association for SQL Server.
  • Microsoft var medarrangör och tog det ekonomiska ansvaret för SQLrally Nordic.