• Två kärntekniker i nätverksvirtualisering.
    Klicka på bilden för att förstora!

I likhet med virtualisering av lagring handlar nätverksvirtualisering om att koppla ifrån mjukvaran från den underliggande hårdvaran. I nätverken sker det genom virtuella växlar och routrar.

Grunden för nätverksvirtualisering är två tekniker: funktionsvirtualisering av nätverk, nfv (network functions virtualization) och mjukvarudefinierade nätverk, sdn (software-defined networking). De kan användas var för sig eller tillsammans.

Enkelt uttryckt sker funktionsvirtualisering hos operatörerna och i datanät med extremt höga volymer där de underliggande nätverken ser olika ut.

Mjukvarudefinierade nätverk används framför allt i datacentret och hårdvaran består av standardiserade servrar, växlar och routrar.

Ett exempel på användningsområden är att lägga till eller ta bort nätverksresurser. Nätverksvirtualisering kan även användas för att slå ihop eller dela upp nätverk och ändå utnyttja samma underliggande hårdvara.

För att lyckas med virtualiseringen är det viktigt med en bra struktur på nätverket och på ip-adresserna.

– Det är ett utmärkt tillfälle att göra en genomlysning av den egna nätmiljön när man förbereder sig för att börja använda nätverksvirtualisering, säger Emanuel Lipschütz, vd på Netsafe.

I kritiska miljöer som datacenter är beprövade lösningar att föredra och när man bygger nytt i dag är det den virtualiserade tekniken som gäller. Nätverksvirtualisering låter företagen konsolidera och göra mer med mindre utrustning.

Virtualiseringen innebär också att det blir lättare för icke-tekniker att påverka nätverkstrafiken. Det kan ske genom att man delar in mjukvaran i högre och lägre prioriterade nivåer vad gäller kommunikationen. Då kan man börja sätta priser på nätverksresurserna och flytta besluten om utnyttjandet av nätverken till affärsenheterna.

– Man kan tänka sig ett enkelt administrationsgränssnitt där affärscheferna kan välja mellan nätverkstjänster med prislappar på 50, 100 eller 150 kronor per tidsenhet. Samtidigt har nätverkscheferna ett mer sofistikerat gränssnitt där de kan övervaka och analysera samma nätverk ur ett tekniskt perspektiv, utifrån olika nätverksattribut, lagringsställen och serverresurser, säger Carla Arend, analytiker på IDC.

– Affärsfolket behöver bara bry sig om kostnaden, medan teknikerna tar han om de tekniska aspekterna av utnyttjandet.

För att traditionella virtuella nätverkslösningar ska fungera krävs en viss överkapacitet i det underliggande fysiska nätverket. Annars går det inte att ”bolla” nätverksresurser. Ett mjukvarudefinierat nätverk kan däremot utnyttja de underliggande nätverksresurserna till 100 procent.

Fakta

  • Mjukvarudefinierade nätverk (sdn) 

Används till: Datacenter/moln.
Strategi: Dela upp kontrollager och datalager.
Protokoll: Openflow.
Mjukvaran körs på: Standardservrar eller växlar.
Fördelar för kunder: Minskad komplexitet, sänkta kostnader och ökad flexibilitet.
Stöds primärt av: Nätverks- och hårdvaruleverantörer.
Initieras av: It-avdelningen.
Samarbetsorgan: Open Networking Forum.

  • Funktionsvirtualisering (nfv)

Används till: Operatörer.
Strategi: Ersätta olika typer av nätverksutrustning med mjukvara.
Protokoll: Oklart, men stöder Openflow.
Mjukvaran körs på: Standardservrar.
Fördelar för kunden: Minskad komplexitet, sänkta kostnader och ökad flexibilitet.
Stöds primärt av: Telekomoperatörer.
Initieras av: Operatörer.
Samarbetsorgan: ONF ETSI NFV Working Group.