Vad kännetecknar ett lyckat it-projekt? Att det håller budget och tidsramar? Jodå, det är bra. Men det allra viktigaste är nog ändå att det fyller de behov som de ska fylla för användarna. Gör systemen det? Nja, är väl svaret på den frågan. Arbetsmiljöforskare pekar ut it-systemen som en stresskälla. Det är ju absurt. Ska inte it-systemen vara ett stöd för oss i arbetet?

Det är lätt att tro att det bara handlar om gränssnittet, och det är en viktig del, men det kan också handla om sådant som att det saknas funktioner som användarna behöver eller att användarna tvingas att arbeta parallellt i onödigt många system.

Vården sticker ut genom att hamna i tokbotten när det gäller användarvänligheten. Användarna där känner inte att de kan påverka utformningen av systemen alls egentligen. Det visar en enkät som Usability Partners genomfört. Och det brittiska jätteprojektet för att skapa en modern digitaliserad sjukvård har gått i sank efter att drygt 100 miljarder kronor spenderats och resultatet blivit i det närmaste ingenting. Det var ett projekt med ett uttalat ovanifrånperspektiv.

I spåren av fiaskoprojektet har britterna rätat på ryggarna och tagit fram tio designprinciper som de byggt en ny sajt, eller portal, för den offentliga verksamheten. Pensioner, bostadsfrågor, medborgarskap, polisärenden – allt har samlats under samma hatt. Men här handlar det om en lyckad satsning som vunnit Stobritanniens finaste designpris. Varför? Jo för att man utgått från användarna.

Designprinciperna som använts är allmängiltiga och kan användas för de flesta it-projekt. Eller alla där det är användare inblandade i alla fall. Den första regeln lyder: Utgå från behoven (användarnas – inte myndighetens).

Låter det självklart? Ja, det är just det som det borde vara – självklart. Ändå är det uppenbart att de flesta misslyckade it-projekt, även i företagsvärlden, inte har klarat den första enkla regeln. I stället kommer annat emellan – man tittar på de legala aspekterna, på säkerheten eller hur rapporteringen till ekonomisystemen ska se ut. På vägen hamnar användarna i tredje, fjärde ... sista hand.

Det finns projekt där man överhuvudtaget inte tittar på hur användarna arbetar och skapar system för webbläsare och operativsystem som inte används ute i verksamheterna.

Sverige har en stolt tradition av industridesign och det definieras i Wikipedia som ”en form av industriell gestaltning med målet att ta fram varor anpassade till människa och miljö". Hur definierar vi it-design?

Det amerikanska företaget Global Language Monitor som skannar nätet i jakt på trender har tagit fram en lista över årets vanligaste trendord på internet. Toppar gör felkoden 404 och därefter ordet fail. Ska vi ta oss i kragen så nästa år inte blir epic fail?


Har du också skräckhistorier om it-systemen du arbetar i? Berätta för oss på twitter.com/ComputerSweden.

Vilket system hatar du mest?
Det är inte längre tillåtet att rösta.