Nu ifrågasätts Post- och telestyrelsens, PTS, kostnadsberäkningar av vad det skulle kosta att förse 85-90 procent av de svenska hushållen med fiber.

Myndighetens prislapp på 32 miljarder kronor är alldeles för låg, anser IT&Telekomföretagen, Stadsnätsföreningen, Skanova och Sveriges kommuner och landsting, SKL i ett gemensamt utspel.

– Vi tror att PTS kraftigt underskattat kostnaderna, säger Mikael von Otter, näringslivsexpert på IT&Telekomföretagen.

Nu drar de fyra aktörerna tillsammans igång en egen utredning för att ta reda kostnaden för att bygga ut fiber till de svenska hushållen. Kostnadskartläggningen görs av E&Y och Rala Infratech och ska vara klar under senare delen av februari nästa år.

Det finns två huvudskäl att ifrågasätta PTS kostnadsberäkningar, enligt Mikael von Otter. Det ena är att det enligt PTS definition räcker med att det finns fiber framdragen 250 meter från bostaden för att ett hushåll ska räknas ha tillgång till fiber. Kostnaden för den sista delen av fiberanslutningen, in till bostaden, blir aldrig inräknad i PTS prislapp.

– Dessutom har Stadsnätsföreningen och Skanova gjort preliminära uppskattningar som båda indikerar att det mellan tummen och pekfingret att fiberutbyggnaden snarare skulle kosta det dubbla beloppet, cirka 60 miljarder. Därför vill vi nu gå vidare och göra en ordentlig kostnadsstudie, säger Mikael von Otter.

I regeringens bredbandsmål sägs att minst 90 procent av hushållen ska tillgång 100 Mbit/s senast 2020. I mars nästa år lägger en bredbandsutredning tillsatt av it-minister Anna-Karin Hatt fram förslag för att få extra snurr på den svenska bredbandsutbyggnaden.

PTS låga prislapp riskerar att skicka felaktiga signaler till politiker och marknadsaktörer om kostnaden för en heltäckande svensk fiberutrullning, anser de fyra kritiska bredbandsaktörerna.

Oscar Holmström, marknadsanalytiker på PTS, säger att den teoretiska kostnadsberäkningsmodell som myndigheten använt även tar hänsyn till kostnaden för fiberanslutningar fram till fastighetsgränsen.

– Vi har tagit avstamp i nuläget och beräknat vilka ytterligare kostnader det kan bli frågan om för att uppnå regeringens bredbandsmål på 100 Mbit/s. Vi har inte inkuderat kostnader för fiber till hushåll och företag som redan har tillgång till 100 Mbit/s via kabel tv-nät uppgraderat med Docsis 3, säger han.

* Är det risk för att PTS underskattat kostnaderna för fiberutbyggnaden?
– Vi har gjort vårt bästa för att ta fram en riktig kostnadsbedömning utifrån den kostnadsberäkningsmodell som vi har använt. Vi har försökt få aktörer som Skanova och Stadsnätsföreningen att ge feedback på beräkningsmodellen. Men hittills har inte sagt så mycket mer än att de anser att kostnaden är för lågt räknad, säger Oscar Holmström.