En svensk man har ställt frågan till Skatteverket om den bitcoinhandel han planerar att dra i gång är momspliktig. Mannen planerar att i bolagsform köpa och sälja den virtuella valutan bitcoin på sin hemsida, vilken skulle fungera som en växlingstjänst.

Mannen anser själv inte att moms ska tas ut eftersom det skulle "göra bitcoin oanvändbar som valuta."

 

Skatteverket anser att handel med bitcoin inte medför någon egentlig konsumtion, och handel i valutor har undantag från momsplikten. Men Skatteverket menar att det undantaget inte kan gälla för bitcoin eftersom valutan inte är ett lagligt betalningsmedel.

Skatterättsnämnden har prövat fallet och hänvisar bland annat till ett utlåtande från Finansinspektionen, som säger att eftersom bitcoin används som betalningsmedel hos flera företag både i Sverige och utomlands uppfyller valutan förutsättningarna för att klassas som betalningsmedel. Därmed kan bitcoinhandeln undantas från momsplikten, menar Skatterättsnämnden.

 

Det håller inte Skatteverket med om. Nu har myndigheten överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt att denna inhämtar ett besked från EU-domstolen om momsplikten gäller eller inte.

Skatterättsnämndens beslut och Skatteverkets överklagan kan läsas nedan: