Internet har utvidgats. I dag finns det inte bara på arbetet och i hemmen utan överallt i takt med att användningen av smarta mobiler går spikrakt uppåt. Det visar Punkt SEs årliga kartläggning Svenskarna och internet.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.

Mobilskiftet har också gett ytterligare skjuts åt en annan trend – att de unga kvinnorna är betydligt mer aktiva på internet än männen. Det ökar också deras känsla av delaktighet – det syns tydligt i åldern 12 till 15 år har flickorna nu passerat pojkarna och känner sig mer delaktiga än dem.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.

E-posten räknas ofta ut men fortfarande används internet allra mest till att läsa sin e-post och i andra hand att skriva dem. På mobilen ligger e-posten också i topp men har hårdare konkurrens – sociala nät, webbnyheter och tidtabeller slåss också om uppmärksamheten.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.


Klicka på bilden för att se den i fullformat.

Självklart finns också ett samband mellan internetanvändning och upplevd delaktighet i informationssamhället. De äldsta känner sig minst delaktiga. Men det handlar inte bara om det. Totalt känner sig 40 procent av svenskarna inte delaktiga och den andelen har inte minskat trots att vi använder internet allt mer.

Fakta

  • Svenskarna och internet är den svenska delen av det internationella forskningsprojektet World Internet Project. 2013 deltar ett trettiotal medlemsländer i projektet.
  • Den svenska statistikinsamlingen har gjorts av World Internet Institute sedan 2000 och sedan 2010 är Punkt SE huvudman för rapporten.
  • I den del av Svenskarna och internet som handlar om vuxna över 60 år har 3030 personer intervjuats. I ungdomsdelen har 209 unga mellan 12 och 15 år och 209 föräldrar till dem intervjuats. I delen som handlar om barn mellan 2 och 11 år har 702 föräldrar intervjuats.
  • De tillfrågade är hälften kvinnor och hälften män. 62 procent bor i städer och 38 procent på landsbygden.