Ett teknikskifte är på gång under jorden i Telias datahallar. Hallarna blir färre, men också grönare med hjälp av helt ny kylteknik.

– Facebooks och Googles serverhallar är väldigt energieffektiva, men de är fyllda med ny teknik. I våra samsas fortfarande äldre teknik med nyare, men vi pressar ändå energiförbrukningen till samma nivå, säger Karl Schultz som är produktionschef på Telia Bredband.

En av de hallar där Telia arbetar för fullt med att slimma energikostnaderna ligger i Fredhäll i Stockholm och är byggd i mitten av 1960-talet. Via 80 nya borrhål ska bergskyla utvinnas för att hålla ner temperaturen i datahallarna.

Samtidigt utvinns också mycket överskottsvärme som Telia inte har behov av i hallen. Därför har Telia gått samman med sin granne Akademiska Hus som driver flera skolor i byggnaderna intill, Campus Konradsberg. Totalt handlar det om mellan 50 000 och 60 000 kvadratmeter lokaler. 3 000 elever går i skolorna.

Med hjälp av värmepumpar kan Akademiska Hus återvinna den spillvärme som blir över.

– Vi räknar med en besparing på en miljon kronor om året, säger Sten Wetterblad som är regionchef för Akademiska Hus i Stockholm.

– Telia kan förse oss med 3 000 megawattimmar per år av de 5 000 megawattimmar vi förbrukar, säger han.

Tanken är att projektet ska stå modell för framtida samarbeten, berättar Karl Schultz.

– Det finns en del utmaningar. Att dela på en kylanläggning är ju inte ett samarbete vi är vana vid och det hör inte direkt till vår kärnverksamhet. Men vi tror på fler liknande samarbeten framöver.

Genom att förbättra kyltekniken räknar Telia också med en besparingspotential på 10–20 procent vilket skulle motsvara mellan 40 och 80 miljoner kronor varje år för företagets totala energiförbrukning i Sverige. Det finns utrymme för ytterligare effektiviseringar i takt med att servertekniken förbättras, konstaterar Karl Schultz.

– I dag kan servrar kylas tillräckligt av att den kylbärande vätskan i rören ligger på 19–20 grader. Tidigare har man använt en kylvätska med temperatur på mellan sex och åtta grader. Om servrarna kräver mindre kyla går självklart energiförbrukningen ner. Hur långt den utvecklingen går vet vi inte än, och vi har inte räknat in det i våra kalkyler.

Så fungerar Telias kylning. Klicka på bilden för att se den i fullformat.

Fakta

För att hålla nere energiförbrukningen i sina datahallar har Telia skapat ett koncept som de kallar Green Room. Det bygger på att servrarna står i två slutna korridorer som tvingar kall luft att passera horisontellt genom servrarna. Det gör att temperaturförlusten från kylsystemet till elektroniken minimeras och håller nere pue-talet – kvoten mellan den totala energianvändningen och energin som krävs för att driva tekniken. Med traditionell kylning ligger pue-talet på 1,8 men enligt Telia kan deras koncept få ner det till 1,12 trots att det även finns äldre utrustning i hallarna.