Trots att Kammarkollegiet redan i förstudien till sin nya it-konsultupphandling flaggat för hårdare tag mot enkronasbud, lämnade fyra företag – Bouvet Syd, Every Consulting, Ework och Experis – in anbud som innehåller timpriser på 1 krona. Eller lägre.

Alla fyra har kastats ut ur upphandlingen av Kammarkollegiet, efter att anbuden klassats som ”onormalt låga”. Kammarkollegiet anser inte att leverantörerna kunnat visa att de klarar att leverera fullt ut med så låga timpriser.

Det är en stor skillnad mot flera tidigare it-konsultupphandlingar där enkronasbud visat sig vara ett segervapen i ramavtalen. I SKI/Kommuntus it-konsultupphandling, som blev klar tidigare i höstas, sparkas visserligen också flera leverantörer ut efter att ha lämnat in enkronasbud. Flera andra enkronasleverantörer fick vara kvar och fick dessutom topplaceringar i ramavtalsupphandlingen. Genom sina mirakellåga timpriser blev de i flera fall till och med topprankade som ramavtalsleverantörer.

Kammarkollegiets it-upphandlingschef Hans Sundström säger sig nu kallt räkna med en ”störtskur” av överklaganden från de utkickade konsultbolagen. Men en viktig sak har hänt mellan SKI/Kommentus och Kammarkollegiets it-konsultupphandlingar som spelar honom i händerna.

I slutet av förra månaden kom en Kammarrättsdom som i ett slag gör det lättare att utesluta leverantörer som lämnar onormalt låga anbud i upphandlingar. Domen flyttar bevisbördan så att det nu blir leverantören som måste bevisa att superlågt anbud är ekonomisk hållbart och inte bara tom pristaktik för att vinna upphandlingen. Tidigare var det upphandlarna som hade hela bördan att fullt ut bevisa att anbudet var oseriöst lågt.