Ett ramverk för Javascriptprogrammering är i allmänhet en samling färdig kod som kan användas för att skapa skräddarsydda applikationer. I dagligt fungerar ofta ordet bibliotek som synonym till ramverk. Ramverk omfattar ofta dokumentation, kodexempel och kanske även verktyg.

Stort tack till Peter Svensson som är arrangör av utvecklingsspelet Escape from /dev/null, som har hjälpt till med urvalet av ramverk som beskrivs ovan.