Spelandet exploderar i världen. När speldesignern Jane McGonigal talar på Internetdagarna räknar hon upp exempel på exempel som visar på datorspelandets omfattning. En miljard människor i världen spelar datorspel minst en timme varje dag. 300 miljoner personer spelar Angry Birds varje minut och totalt har vi spelat Angry Birds i 400 000 år. Call of Duty-spelarna lägger 170 timmar om året varje år på att spela – det motsvarar ungefär en månads arbetstid.

Nästan ofattbart mycket tid läggs alltså på datorspel. Men det är inte något vi ska oroa oss för eller se som ett meningslöst tidsfördriv manar Jane McGonigal.

– Det här är fantastiska nyheter, säger hon och pekar på de basala behov som spelandet fyller för människor - det handlar om sådant som glädje, stolthet, nyfikenhet, spänning, tillfredsställelse och högst på listan hamnar kreativitet.

Samtidigt lyckas våra arbetsplatser inte alls fylla våra behov på samma sätt.

– 81 procent av alla som arbetar i världen är inte engagerade i sitt arbete. Totalt kostar det företagen 3,1 tusen miljarder dollar om året. Så hur ska vi lyckas hitta det engagemanget i arbetslivet? I vardagen?

Jane McGonigal talar om den uppåtspiral som finns runt människor som spelar.

– Två stora saker händer – det skapar mer optimistiska människor och det gör i sin tur att de sätter högre mål och blir mer energirika. De ger inte upp lika lätt och de får också mer stöd av sin omgivning eftersom deras optimism smittar av sig.

Det här gäller även om man det finns andra källor till optimismen, poängterar Jane McGonigal, men spel är en sådan källa.

En viktig drivkraft för dem som spelar är att göra saker tillsammans – tre av fyra speltimmar spelar man tillsammans i stället för att konkurrera.

– Ofta tror vi att det bara är vinnandet som driver oss men vi gillar att vinna tillsammans mer än att slå andra spelare, säger Jane McGonigal.
Misslyckanden är delvis bränslet för en datorspelare. Om vi vinner hela tiden är det för lätt och vi söker utmaningar. Kunskaperna om vad som gör att vi gillar spel kan utnyttjas för att göra saker bättre även i andra sammanhang. Och potentialen är enorm konstaterar Jane McGonigal.

– Sju miljarder timmar är ”up for grabs” för att lösa verkliga problem för den som hittar rätt vägar att trigga de tio känslor som är viktigast för spelare.

Fakta

1 Kreativitet
2 Belåtenhet
3 Fruktan och förundran
4 Spänning
5 Nyfikenhet
6 Stolthet
7 Överraskning
8 Kärlek
9 Lättnad
10 Glädje