Veteranen Ivar Jacobson har tidigare rankats som Sveriges främste utvecklare av Computer Sweden. Han har också varit djupt involverad i språk och utvecklingsmetoder som uml och Rup.

Sedan fyra år reser han världen runt för att missionera om systemutvecklingsramverket Software engineering method and theory, Semat. Enligt honom är ramverket den gemensamma grunden för hur all mjukvaruutveckling bör gå till.

– Semat konkurrerar inte med andra utvecklingsmetoder, det kompletterar, säger Ivar Jacobson när han inleder sitt keynotetal på Javakonferensen Jdays i Göteborg.

När han frågar publiken hur många som känner till Semat räcker ingen upp handen. Trots det är han inte orolig för framtiden.

– Semat är ett paradigmskifte inom systemutveckling. Det kommer att ta många år, men förr eller senare implementerar alla det. Det finns ingen annan gemensam grund att stå på, säger han.

Semat kan beskrivas som ett hjälpmedel för utvecklare att hålla koll på vad som gjorts och vad som måste göras för att kunna få ut en produkt på marknaden.

Enligt Ivar Jacobson är det den gemensamma grund som alla systemutvecklingsprojekt står på, vare sig det handlar om att övertyga investerare eller att koda specifika uppgifter. Skillnaden mot tidigare är att Semat systematiserar processen så att ingen viktig del av systemutvecklingen glöms bort.

– Ramverket är oberoende av utvecklingsmetod. Om det är en agil eller en klassisk vattenfallsmetod spelar ingen roll, säger han.

Han lyfter fram några fördelar:

  • För de högsta cheferna innebär det en mindre risk att utvecklingsprojekten floppar om man redan har övertygat sina investerare att det finns en marknad och ett problem som kan lösas.
  • För mellanchefer blir det enklare att hålla koll på var man är i utvecklingsprocessen och vad som behöver göras.
  • De som utvecklar får specifika uppgifter med tydliga mål.
  • Även samarbetet inom organisationer gynnas av Semat.

– Alla får en gemensam referensram att kommunicera med, vilket gör det enklare att överföra något som gjorts bra i ett utvecklingslag till ett annat, säger Ivar Jacobson.

I april ska Semat spikas som standard av branschorganisationen Object Management Group.

Fakta

  • Semat är ett ramverk där utvecklingsprocessen delas upp i olika konkreta uppgifter.
  • Enligt Semat finns det sju komponenter i systemutveckling: kraven, mjukvarusystemet, arbetet, arbetsgruppen, arbetssättet, möjligheter och intressenter. De följer med i arbetet från början till slut och omfattar arbetssteg som måste klaras av i en bestämd ordning.
  • Semat har utvecklats i ett projekt som drogs i gång av Ivar Jacobson, Bertrand Meyer (skapare av programspråket Eiffel) och Richard Soley.