Det finns ett problem med Javaplattformen för tillämpningar med extrema prestandakrav. Körningen av program stannas upp på ett svårförutsägbart sätt under extremt korta tidsperioder, på grund av hur minneshanteringen fungerar (se förklaring på nästa sida). Det är ett förhållande som Java delar med andra plattformar med automatiserad minneshantering.

Inom aktiehandel kan minneshanteringen få katastrofala följder, eftersom varje millisekund är viktig.

Nu har svenska Cinnober kommit med en lösning på problemet som förbluffar experter som Computer Sweden har varit i kontakt med.

På Oracle i Sverige, där mycket av utvecklingen av minneshanteringen på Javaplattformen sker, känner man inte till någon lösning av samma typ som Cinnobers.


Problemet

Språket och plattformen Java erbjuder många fördelar för olika typer av systemutveckling. Ett exempel är utveckling av applikationer för aktiehandel, vilka ställer extrema krav på prestanda, inte minst vad gäller förutsägbarhet.

– Java har många fördelar. I vissa lägen är det snabbare än andra lösningar och det finns gott om Javakunniga programmerare, säger Per-Anders Häll-Bedman, vice vd på Cinnober.

Men det finns alltså problem med minneshanteringen på Javaplattformen. För handel med en aktie på en börs ska inte det här innebära något problem, eftersom centrala globala sekvensnummer delas ut. Om du ber om att få göra en affär ställer du dig i kö. Du ska få göra affären när det är din tur, även om det handelssystem du använder har stannat upp i några millisekunder.

Problemen visar sig i handel med en aktie som finns på flera börser, då olika serier av sekvensnummer används. Om en aktieaffär bygger på samtidighet i handel på flera börser krävs absolut kontroll.

Ännu värre blir det för handelsalgoritmer som ofta bygger på många samtidiga affärer för flera aktier på flera börser. Ett annat problemområde är högfrekvenshandel, som kan inbegripa flera tusen aktieaffärer på olika börser. För att lyckas med sådana krävs förutsägbarhet för de tekniska lösningarna. Och det är förutsägbarhet som Cinnober säger sig erbjuda.

Företaget har sedan tidigare erbjudit tekniken i handelssystemet Tradexpress Ultra och inför den nu i det mer generella handelssystemet Tradexpress Trading System. I samband med det har nyligen en rapport publicerats i vilket den tekniska lösningen beskrivs.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

Företag: Cinnober Financial Technology.
Verksamhet: Utvecklar och säljer system för finansaktörer som börser, banker och clearing- och mäklarhus.
Grundades: 1998.
Huvudkontor: Stockholm.
Senaste räkenskapsår: Avslutades 30/6 -13.
Nettoomsättning: 296 miljoner kronor.
Rörelseresultat: 18 miljoner kronor.
Antal anställda: 238 30/6 -13.
Produkter: Bland annat Tradexpress Trading System och Tradexpress Ultra.