Att kvalitetssäkra produkter är en kostsam process där det finns stora effektivitetsvinster att göra. Enligt Nigel Runnels-Moss, konsult på Agile-Environment, finns det många fällor man kan gå i när man kvalitetssäkrar, men ingen av dem har i själva verket med kodning att göra. I stället vill han peka på problem i ledningen och framförallt på hur man mäter kvaliteten på en produkt. Att endast räkna hur många buggar som hittats (och åtgärdats) är, enligt honom, en dålig metod.

– Det är en indirekt mätmetod som egentligen inte har något värde för företaget. Det kan även vara direkt skadligt att mäta på det sättet, säger han.
Som exempel nämner han ett företag som bestämde sig för att införa ett bonussystem där utvecklare fick betalt per bugg de hittade. En åtgärd som, i teorin, skulle göra kvalitetssäkringen effektivare. I praktiken hände något helt annat.

– Direkt etablerades det en slags svarta börsmarknad för buggar på företaget. Istället för att rapportera in buggen i systemet såldes den till någon annan som sen "hittade" den och fick betalt. I vissa fall rapporterades små saker, som inte påverkade någonting, som buggar. Det är extremt svårt att förutsäga oönskade effekter av det här slaget, så man bör vara väldigt försiktig med det, säger Nigel Runnels-Moss.

En annan fälla som är lätt att gå i är tidsfrister. Varje projekt är unikt och det är ofta svårt att bedöma hur lång tid de kommer ta. Trots det utsätts utvecklare ofta för bedömningar om hur lång tid det borde ta att bli klar utifrån hur lång tid andra projekt har tagit. Resultatet är ofta stressade utvecklare som är mer benägna att göra misstag och därmed även sämre produktkvalitet. Enligt Nigel Runnels-Moss grundar sig problemet i att ledningen har liten förståelse om systemutvecklingsprocessen.

– Mjukvara är inte en tjänst, som att klippa sig, eller en produkt du kan producera i fabrik. Det är en designprocess som går ut på att lösa problem och utvecklarna är bättre på att lösa problemen än cheferna och det måste de förstå, säger han.

Men om varken tidsfrister eller buggräkning är bra sätt att mäta kvalitet i en produkt, hur ska man då göra det?

Nigel Runners-Moss uppmanar ledningen på företag eller organisationer att gå tillbaka till grunderna och fråga sig vad som är mest värdefullt för organisationen istället för att använda indirekta utvärderingsmetoder.

– Mät intäkter, vinst, antalet användare, hur många som betalar för produkten eller hur nöjda användarna är. I slutänden är det inte antalet buggar som avgör hur framgångsrik organisationen är, säger han.

Fakta

Nigel Runnels-Moss har bakgrund inom forskning, men har 25 års erfarenhet inom it-branschen. I ungefär tio år har han omfamnat agil utveckling och lärt ut bland annat XP, Scrum, dX och Crystal. Han driver även London Code Dojo. Nigel Runnels-Moss var nyligen talare vid utvecklarkonferensen JDays i Göteborg.