På torsdag reser it-minister Anna-Karin Hatt, C, till Bryssel för ministerråd. En av punkterna blir EU-kommissionens förslag till nya regler och lagar på den europeiska it- och telekommarknaden. I korthet föreslås bland annat att extrakostnaderna för dataroaming försvinner, och att du i stället betalar samma pris i utlandet som hemma. Inte helt oväntat har teleoperatörerna varit kritiska. Och på torsdag ser det ut som att it-ministern kommer att ta deras parti i frågan.

– Vi är skeptiska till kommissionens förslag. Som vi ser det angriper man inte själva problemet utan bara symptomen. Problemet är de höga grossistpriserna, och med kommissionens förslag ser vi ett problem i att de svenska priserna kanske tvingas gå upp eftersom grossistpriserna bibehålls på en ganska hög nivå, säger Henrik Ishihara, politiskt sakkunnig åt Anna-Karin Hatt.

Tanken är att varje medlemsland får ett kort anförande för att framföra sina ståndpunkter. Därför kommer bara hjärtefrågorna att nämnas.

– Vi väljer att lyfta fram det vi tycker är viktigast till exempel nätneutralitet och spektrumfördelning men även hur man bäst åstadkommer en gemensam telekommarknad, säger Henrik Ishihara.

Svenska operatörer trycker på att de även i framtiden kommer att behöva ta merkostnader för dataroaming inom EU. När EU-kommissionären Neelie Kroes presenterade förslaget i Stockholm tidigare under hösten sa Tele2-vd:n Thomas Ekman att de måste betala 5 eurocent per MB, men själva bara kan ta 1,8 eurocent i betalning själva. I det remissvar som företaget tidigare skickat till näringsdepartementet fortsätter de driva den linjen.

” Reglering av konsumentpriser utan att ytterligare reglera grossistpriserna innebär en stor risk särskilt för små och nordeuropeiska operatörer. Om nya slutkundpriser regleras, måste grossistpriser också regleras till en lägre nivå för att inte straffa operatörer som använder framåtblickande prismodeller (t.ex. fasta månadsavgifter och ingen debitering eller minut eller GB) och se till att operatörer med stor obalans i trafikmängderna även har möjlighet att erbjuda roam-as-home.”

Även Teliasonera kritiserar förslaget, eftersom de påpekar att de blir tvungna att betala mer till exempelvis spanska operatörer.

 
 

En annan viktig punkt i telekompaketet som tas upp på torsdag blir nätneutraliteten, ett förslag som Sverige kommer ställa sig mer positivt till. Där hamnar de på tvären med operatörerna, som ställt sig mer negativa till förslaget i sina remissvar. Bland annat vill EU att nätneutralitet garanteras, samtidigt som innehållsleverantörer ska kunna köpa en egen gräddfil.

Läs hela Teliasonseras remissvar här och Tele2s remissvar här.

Fakta

Förslaget till nya lagar och regler för telekommarknaden omfattar flera punkter.

Senast 2016 ska alla roamingavgifter försvinna inom EU. Enligt förslaget från EU-kommissionen ska operatörerna bli tvungna att erbjuda samma priser hemma som utomlands.
Ytterligare en viktig punkt är lagstiftad nätneutralitet, där internetleverantörer inte längre kommer att kunna strypa eller blockera viss trafik. Däremot kan innehållsleverantörer förhandla om att få en gräddfil för just deras innehåll.

Dessutom vill EU öka samordningen av tilldelning av frekvenser för mobiltelefoni inom unionen för att öka spridningen av 4g, större rättigheter för konsumenter när det gäller att bryta abonnemang, och sänkta priser för internationella samtal inom EU